Astăzi aniversăm semnarea Tratatului privind cooperarea prietenească și parteneriatul în Europa dintre România și Republica Federală Germania, la 21 aprilie 1992, exact acum 30 de ani. În cadrul Europei unite, Tratatul reprezintă fundamentul cooperării noastre strânse politice, economice și culturale, marcate de încredere reciprocă, respect și adeziune la valorile noastre comune.

Noi, miniștrii afacerilor externe ai României și Republicii Federale Germania, ne exprimăm satisfacția pentru nivelul înalt al dialogului politic bilateral și al cooperării în diverse domenii. Reiterăm angajamentul ambelor țări de a aprofunda în continuare relațiile bilaterale, precum și de a intensifica parteneriatul nostru privilegiat de natură strategică în promovarea unei Europe puternice și coezive, unite de valorile democrației, statului de drept și respectului pentru drepturile omului, așa cum este prevăzut în Tratatul nostru bilateral.

Condamnăm războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei în cei mai puternici termeni posibili și ne exprimăm solidaritatea cu guvernul și poporul ucrainean. Ca state membre UE și Aliați în cadrul NATO, ne reafirmăm angajamentul față de unitatea europeană și subliniem angajamentul nostru pentru o unitate transatlantică tot mai puternică și pentru contribuția sa esențială la pacea și stabilitatea în Europa. Dorim să ne intensificăm dialogul bilateral pe tema securității și apărării, precum și a Vecinătății Estice, în sprijinul țărilor din această zonă, Ucraina, Georgia și Republica Moldova, și a regiunii Mării Negre. De asemenea, suntem hotărâți să ne consolidăm cooperarea în domeniul securității energetice, al cercetării, cooperării științifice și inovării.

În ultimii treizeci de ani, după căderea Cortinei de Fier, prietenia româno-germană s-a consolidat, fiind înregistrate multe realizări. Legăturile noastre economice sunt mai puternice ca niciodată, reliefate de investiții solide care generează locuri de muncă și inovație. Legăturile noastre instituționale și diplomatice s-au aprofundat și multiplicat, contribuind la creșterea încrederii reciproce și la dezvoltarea a numeroase proiecte concrete în beneficiul țărilor noastre și al Europei în ansamblu. Situații de o complexitate fără precedent, precum pandemia de COVID-19, au fost depășite pe baza valorilor care au construit Europa: solidaritate și unitate. Cooperarea noastră în timpul primului mandat al României la Președinția Consiliului UE, în prima jumătate a anului 2019, precum și în timpul Președinției germane a Consiliului UE, în a doua jumătate a anului 2020, când am promovat împreună teme importante precum protecția lucrătorilor sezonieri, reprezintă exemple semnificative de cooperare de succes la nivel european.

În același timp, relația noastră bilaterală datează de mult mai mult timp, iar interacțiunile româno-germane vechi de secole oferă o bază fertilă, pe care construim continuu. Relațiile noastre sociale și culturale strânse sunt întărite de moștenirea noastră culturală comună, precum și de numeroasele contacte la nivelul societății civile, intensificate de libertatea de circulație a persoanelor și a lucrătorilor în cadrul UE. Atât minoritatea germană din România, cât și numărul tot mai mare de cetățeni români care trăiesc în Germania reprezintă o punte culturală, lingvistică, economică și umană remarcabilă între societățile noastre. Recunoaștem protejarea exemplară a drepturilor persoanelor aparținând minorității germane din România, care poate servi drept model pentru respectarea drepturilor minorităților. Ne angajăm, de asemenea, să consolidăm în continuare legăturile sociale, în special în rândul generației tinere și, prin aceasta, să intensificăm schimburile noastre culturale.

Dorim să profităm împreună de noile oportunități rezultate din transformarea actuală a economiilor și societăților noastre și să ne adaptăm la provocări. Combaterea schimbărilor climatice, depășirea repercusiunilor pandemiei de COVID-19 și salvgardarea păcii, democrației, ordinii internaționale bazate pe reguli, stabilității și prosperității necesită eforturi comune și acțiuni urgente. În acest scop, dorim să consolidăm reziliența europeană și să contribuim la succesul transformării economice și ecologice, vizând un viitor durabil, neutru din punct de vedere climatic și ecologic. Pornind de la parteneriatul de succes dintre țările noastre și pe baza viziunii și intereselor noastre comune, dorim să cooperăm și mai strâns pentru asigurarea tranziției verzi și resetarea economiilor noastre către o abordare mai durabilă, în domeniul energiei precum și în exploatarea pe deplin a potențialului transformării digitale. Ne angajăm să dezvoltăm în continuare potențialul de creștere durabilă și de inovare al economiilor noastre.

Treizeci de ani de prietenie româno-germană reprezintă atât o realizare, cât și un stimulent: împreună dorim să dezvoltăm în continuare parteneriatul nostru bilateral și să lucrăm pentru o Uniune Europeană unită, rezilientă, sigură și orientată spre viitor. Împreună vom continua să susținem Europa, partenerii noștri europeni, prietenia noastră și legături din ce în ce mai puternice între cetățenii noștri.

(Comunicat de presă publicat de Ministerul Afacerilor Externe al României la data 21.04.2022)

Declarația publicată de Ministerul federal al Afacerilor Externe al R.F. Germania poate fi consultată AICI în limba germană și AICI în limba engleză.

Sursa: Declarație comună a miniștrilor afacerilor externe cu ocazia celei de-a 30-a aniversări a Tratatului româno-german privind cooperarea prietenească, di…