Secretarul de stat pentru afaceri europene Daniela Gîtman a co-prezidat, în perioada 2-3 iunie 2022, alături de Natalie Pawlik, Însărcinat al Guvernului Federal german pentru problemele imigranților de origine germană și minorități în cadrul Ministerului Federal de Interne și Comunitate, cea de-a XXV-a sesiune a Comisiei guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România, care s-a desfășurat la Berlin, în Republica Federală Germania.

Conform practicii, în cadrul reuniunii a fost transmis un cuvânt de salut din partea Administrației Prezidențiale. Sesiunea a reunit reprezentanți ai conducerii Forumului Democrat al Germanilor din România, ai asociațiilor sașilor și șvabilor din Germania, ai ministerelor de linie din România și Germania cu atribuții în domeniu, precum și prefecți din județele românești cu o comunitate germană semnificativă.

De asemenea, în cadrul reuniunii, au susținut alocuțiuni și ambasadorii celor două state – ambasadorul României în R.F. Germania, Adriana Stănescu, și, respectiv, ambasadorul R.F. Germania în România, Peer Gebauer.

În cadrul lucrărilor, s-a discutat stadiul îndeplinirii proiectelor prevăzute în Protocolul încheiat cu ocazia sesiunii precedente a Comisiei mixte (7-8 iulie 2021) și a fost convenită inițierea unor noi proiecte vizând prezervarea și consolidarea identității culturale a persoanelor aparținând minorității germane din România.

În alocuțiunea sa, secretarul de stat pentru afaceri europene Daniela Gîtman a evidențiat prioritatea acordată de România aprofundării dialogului și cooperării româno-germane, în contextul caracterului privilegiat, cu valențe strategice, al relației bilaterale, subliniind faptul că sesiunea din 2022 a Comisiei se desfășoară sub semnul aniversării a 30 de ani de la semnarea Tratatului dintre România și Germania privind cooperarea prietenească și parteneriatul în Europa, precum și a 30 de ani de la înființarea Comisiei mixte, dar și, în același timp, a 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană.

Oficialul român a exprimat regretul că reuniunea din acest an a Comisiei are loc în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care încalcă în modul cel mai grav normele de drept internațional, generând cea mai gravă criză de securitate după al Doilea Război Mondial și o criză umanitară de proporții. A  relevat aprecierea pentru sprijinul oferit refugiaților ucraineni de către comunitatea etnicilor germani din România și a propus întărirea colaborării cu autoritățile germane pentru proiecte viitoare de asistență destinate Ucrainei.

Daniela Gîtman a evocat rolul deosebit al minorității germane din România, ca punte de legătură între cele două societăți, precum și contribuția acesteia la consolidarea relațiilor bilaterale și la dezvoltarea și modernizarea României. Dovadă a solidității acestei relații este și faptul că, în pofida multiplelor crize și provocări din 2022, nu a fost întreruptă ritmicitatea întrevederilor în acest format. A exprimat, în context, convingerea că dialogul bilateral pe teme de interes pentru etnicii germani din România va continua să fie unul susținut.

Însărcinatul Guvernului federal german Natalie Pawlik a evocat soliditatea relațiilor dintre România și Germania și cooperarea strânsă atât la nivel bilateral, cât și la nivelul UE, NATO, ONU și la nivel regional. Oficialul german a evidențiat relațiile economice puternice, România fiind pentru companiile germane locația de investiții cea mai importantă din Europa de Sud-Est. Totodată, a apreciat modul exemplar în care autoritățile române protejează drepturile persoanelor aparținând minorității germane din România, care poate servi drept model la nivel european. Oficialul german a evidențiat sprijinul financiar acordat minorității germane din România de către Guvernul Republicii Federale Germania în valoare de peste 4 milioane euro. Finanțarea vizează proiecte în domeniile social-umanitar, economic, etno-cultural, precum și promovarea tineretului.

Lucrările Comisiei au reliefat eforturile celor două părți pentru continuarea proiectelor actuale și pentru cooperarea în noi proiecte în beneficiul minorității germane din România, în special în domeniile: educație în limba germană, promovare culturală a comunității germane, cu accent pe promovarea tineretului, prezervarea și restaurarea patrimoniului cultural și istoric, în special a bisericilor fortificate, protecție socială pentru vârstnici, aplicarea legii prin care s-a extins sfera persoanelor îndreptățite la reparații financiare, prin includerea descendenților de prim grad ai persoanelor constituite prizoniere, deportate și persecutate din motive politice în timpul regimului comunist.

Părțile au adoptat Protocolul celei de-a XXV-a sesiuni a Comisiei, în care sunt stabilite principalele obiective de cooperare ale celor două guverne în acest domeniu și cadrul pentru dezvoltarea subsecventă a proiectelor destinate etnicilor germani din România.

În marja lucrărilor Comisiei, cei doi co-președinți au avut o întrevedere bilaterală în cadrul căreia a fost convenită consolidarea măsurilor în sprijinul lucrătorilor români sezonieri din agricultură, industria cărnii și procesării alimentelor și îngrijirea vârstnicilor, care activează pe piața de muncă germană. Partea germană a reiterat interesul pentru asigurarea celor mai bune condiții lucrătorilor sezonieri români, sens în care vor continua acțiunile de verificare si control al companiilor germane care angajează lucrători români.

(Sursa: Ministerul Afacerilor Externe)

 

Sursa: A XXV-a sesiune a Comisiei guvernamentale româno-germane privind problematica etnicilor germani din România