Cetăţenii români din Spania sunt obligaţi să predea carnetele de muncă emise înainte de 1 aprilie 2001, dacă se află în posesia lor. Motivul este faptul că, în România, Casa naţională de pensii face o badă de date electronică cu toate datele cuprinse în aceste documente. Potrivit unui comunicat al ambasadei de la Madrid, persoanele care deţin carnetul de muncă trebuie să-l predea până la 30 noiembrie.

Românii din Spania îşi pot depune aceste carnete în limita de timp stabilită dacă sunt în posesia acestor documente şi nu le-au lăsat la ultimul angajator din România, precum şi dacă acestea conţin date anterioare lunii aprilie 2001.

Românii din Spania îşi pot depune cartea de muncă direct, prin împuternicit sau pot s-o trimită prin poştă, odată cu o copie a actului de identitate, pe care să se vadă codul numeric personal al titularului şi adresa din străinătate, fie la Casa teritorială de pensii pe raza căreia au fost asiguraţi ultima dată în România, fie la Casa de pensii corespunzătoare domiciliului persoanei împuternicite să-l reprezinte pe cetăţeanul stabilit în străinătate, împreună cu o copie a actului de identitate a împuternicitului.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 36 din 16 ianuarie 2008, încălcarea acestei prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 600 lei.

Primul termen de predare a acestor carnete fusese stabilit pentru noiembrie 2008, însă văzând că reacţia cetăţenilor este foarte slabă, Casa de Pensii a decis să prelungească cu un an perioada de predare a carnetelor.