Acestea vor încuraja angajarea în sectoare cu valoare adăugată ridicată Suma planificată poate ajunge la 50% din contribuțiile sociale corespunzătoare Aceste noi ajutoare sunt în conformitate cu planurile cuprinzătoare de ocupare a forței de muncă ale ambelor orașe autonome Gestionarea acestor subvenții va fi responsabilitatea Serviciului Public de Stat de Ocupare (SEPE). Consiliul de Miniștri a aprobat, la propunerea Ministerului Muncii și Economiei Sociale, Decretul Regal care reglementează acordarea de subvenții companiilor din anumite sectoare care angajează pe perioadă nedeterminată în orașele autonome Ceuta și Melilla.

Această măsură promovează dezvoltarea socioeconomică a orașelor autonome în conformitate cu obiectivele stabilite în planurile cuprinzătoare de ocupare a forței de muncă ale ambelor locații.

Noile subvenții, a căror valoare completează bonusurile deja planificate, fac posibilă atingerea a 50% din contribuția afacerii, încurajând angajarea pe perioadă nedeterminată a lucrătorilor în activități cu valoare adăugată mare. Este, așadar, o acțiune decisivă pentru promovarea dezvoltării socioeconomice a acestor orașe autonome.

Gestionarea acestor subvenții va fi responsabilitatea Serviciului Public de Stat de Ocupare (SEPE).


Sursa: Guvernul aprobă noi subvenții pentru angajarea stabilă în Ceuta și Melilla