Șomerii care vor să lucreze în alt stat din Uniunea Europeană, inclusiv România, au dreptul să primească ajutorul din Spania pentru o perioadă determinată de timp.

Beneficiarii ajutorului de şomaj –prestación por desempleo – pot solicita „exportul” acestuia într-un alt stat european decât cel în care au lucrat, în anumite condiţii. Pentru românii care trăiesc în Spania, această procedură ne-a fost explicată de Cristina Florea, ataşat pe probleme de muncă la Ambasada României de la Madrid.

Astfel, condiţiile în care se autorizează menţinerea dreptului la plata prestaţiei de şomaj şi cele referitoare la înregistrarea şomerului sunt următoarele:

  • Şomerul trebuie să rămână la dispoziţia instituţiei competente timp de 4 săptamâni de la data deschiderii dreptului la prestaţia de şomaj, deoarece cererea pentru „exportarea” ajutorului se poate depune doar după o lună de la momentul înregistrării ca şomer
  • Şomerul trebuie să informeze Serviciul Public de Ocupare privind intenţia de a-şi căuta un loc de muncă în alt stat, pentru ca acesta să-i furnizeze un Formular de legătura cu instituţia omoloagă a statului în care se deplasează, formularul U2
  • În termen de 7 zile de la data obţinerii autorizării „exportului” prestaţiei de şomaj, şomerul trebuie să se înregistreze, cu Formularul de legatura U2, în evidenţa serviciilor de ocupare din statul în care îşi caută un loc de muncă şi să se supună procedurilor de control  pe perioada exportului prestaţiei pentru şomaj.

Şomerii mai trebuie să ştie şi că perioada de „export” a prestaţiei se poate prelungi de la 3 luni la maximum 6 luni, dacă persoana dovedeşte că încă îndeplineşte formalităţile necesare angajării, de exemplu primind o ofertă concretă de loc de muncă după ce au expirat cele trei luni sau încă urmează un curs de formare/calificare.

La fel de important este că plata prestaţiei de şomaj va fi efectuată direct de către instituţia competentă, iar monitorizarea situaţiei şomerului şi comunicarea informaţiilor privind înregistrarea, căutarea unui loc de muncă sau faptele de natură să modifice dreptul la prestaţii constituie responsabilitatea instituţiei din statul în care şomerul s-a deplasat pentru a-şi căuta un loc de muncă.

Exportul prestaţiei de şomaj din alt stat membru în România

Pentru românii care vor să plece din Spania şi vor să beneficieze de ajutorul de şomaj, procedura este asemănătoare.

Şomerii care îşi exportă prestaţia de şomaj dintr-un alt stat membru în România se înregistrează la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (agenţii judeţene sau agenţia Municipiului Bucureşti), de care aparţin cu domiciliul sau reşedinţa, pe baza documentului portabil U2, emis de instituţia competentă din statul în care li s-a deschis dreptul la prestaţii. În situaţia în care şomerul care solicită înscrierea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, potrivit dispoziţiilor art. 64 al Regulamentului 883/2004, nu dispune de portabilul U2, agenţia teritorială va expedia instituţiei competente indicată de client documentul U007, în vederea solicitării documentului-ului U008, prin care instituţia competentă autorizează exportul prestaţiei de şomaj din statul membru respectiv în România.

În situaţia în care perioada iniţială pentru care a fost aprobat exportul prestaţiei de şomaj este prelungită de instituţia competentă, agenţia teritorială va primi un U 015, emis de instituţia competentă. De asemenea, dacă intervin fapte din cauza cărora dreptul la prestaţii de şomaj încetează înainte de data menţionată pe documentul U2 sau documentul-ul U008, agenţia teritorială va primi de la instituţia competentă un document de înştiinţare (U016).

Există şi situaţii în care românii aflaţi în şomaj, după ce au lucrat în România, vor să perceapă ajutorul din România în alt stat membru. Potrivit prevederilor actuale, atunci când un şomer solicită exportul prestaţiei din România în alt stat membru, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă autorizează exportul prestaţiei pentru perioada maximă de 3 luni şi eliberează şomerului documentul portabil U2, pe baza căruia şomerul se va înregistra în evidenţa serviciului de ocupare din statul în care îşi cauta un loc de muncă.  Portabilul U2 va fi însoţit de o scrisoare adresată instituţiei de înregistrare, în care agenţia teritorială menţionează necesitatea primirii în timp util a formularului U009, care confirmă data înregistrării şomerului şi adresa în statul de destinaţie, precum şi a formularului U013, prin care se certifică monitorizarea lunară a şomerului, precum şi comunicarea informaţiilor referitoare la situaţia acestuia.

Foarte important: plata prestaţiei se suspendă începând cu data menţionată in documentul U2, dar repunerea în plată se va face la primirea documentului U009 prin care instituţia din statul în care s-a deplasat şomerul confirmă data înregistrării şomerului. În situaţia în care şomerul se înregistrează cu întârziere, numărul total de zile pentru care se autorizează exportul şi plata prestaţiei scade cu numărul de zile de întârziere faţă de data indicată.

În cazul în care agenţia teritorială din România nu primeşte documentul U009, plata prestaţiei de şomaj nu se efectuează. Pe parcursul perioadei autorizate de export, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), în calitate de organism de legătură, sau agenţiile teritoriale continuă să facă demersuri pentru contactarea instituţiei la care se presupune că s-a înregistrat şomerul, în vederea obţinerii formularului U009 şi, ulterior, a formularelor U013.

În situaţia în care, pe perioada exportului prestaţiei, se produc fapte de natură să modifice dreptul la prestaţii, instituţia la care este înregistrat şomerul trebuie să transmită agenţiei teritoriale documentul U010, prin care se comunică circumstanţele constatate. La primirea documentului (SED) U010 şi în raport cu aceste circumstanţe, agenţia teritorială poate decide suspendarea sau încetarea plăţii prestaţiei.

Dacă dreptul la prestaţiile de şomaj, stabilite conform legislaţiei române, nu încetează în perioada de 3 luni pentru care s-a autorizat exportul, şomerul poate solicita prin adresă scrisă agenţiei teritoriale, transmisă prin poştă sau fax (la coordonatele indicate de agenţia teritorială), înainte de data expirării celor 3 luni autorizate iniţial, prelungirea perioadei de export a prestaţiei de şomaj cu o perioadă de până la maximum alte 3 luni. Prelungirea se va acorda pentru perioada maximă prevăzută de până la 3 luni doar dacă dreptul la prestaţiile de şomaj acordate conform legislaţiei române nu încetează înainte de această perioadă. Atunci când se autorizează prelungirea perioadei de export aprobate iniţial, agenţia teritorială emite şi transmite instituţiei de înregistrare documentul U015, prin care se comunică prelungirea solicitată de şomer.