Joi, 4 august 2022, s-a finalizat evaluarea dosarelor de candidatură pentru bursa „Ierunca-Lovinescu” 2022-2023. Potrivit Regulamentului de concurs, comisia alcătuită din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Culturii a procedat la verificarea conformității documentelor depuse la dosar, urmată de evaluarea portofoliului științific și a proiectului de cercetare.

În urma acestui proces au rezultat următoarele punctaje totale, reprezentând media punctajelor acordate de membrii comisiei pentru cei trei candidați care au îndeplinit condițiile de eligibilitate:

1.     Andreea-Cristina Dumitru: 75,66 puncte

2.     Ana-Maria Szilagyi: 72,66 puncte

3.     Irina-Elena Ioniță: 62,33 puncte

Astfel, comisia a decis acordarea bursei „Ierunca – Lovinescu” pentru anul 2022-2023 doamnei Andreea-Cristina Dumitru, studentă în anul II de masterat la Universitatea Paris I Pantheon Sorbonne, specializarea Filozofie Contemporană.

Eventualele contestații pot fi depuse până luni, 8 august 2022, la adresa de email paris@mae.ro, rezultatele analizării lor urmând a fi anunțate până la 15 august 2022.

 

Informații suplimentare

Bursa „Ierunca-Lovinescu” are ca scop recuperarea și promovarea valorilor aparținând patrimoniului material și imaterial al românilor din străinătate. Bursa este acordată anual începând cu anul universitar 2016-2017, conform Hotărârii de Guvern nr. 392/2016. Procedura de selecție, acordare și monitorizare a utilizării bursei este coordonată de către Ministerul Afacerilor Externe, în cooperare cu Ministerul Culturii.

 

 

Sursa: Rezultatul concursului pentru selecția și acordarea bursei „Ierunca-Lovinescu” 2022-2023