Primăria oraşului Coslada a tipărit un ghid de norme civice pentru locuitorii oraşului şi a distribuit 4 mii de exemplare în limba românăp şi spaniolă. Primarul Cosladei, Ángel Viveros, însoţit de către Consilierul pentru Egalitate, Tineret, Copii şi Imigraţie, Charo Arroyo, au prezentat, la Coslada, ghidul „Norme de convieţuire pentru asociaţiile de locatari”.

Primarul Ángel Viveros a subliniat “caracterul preventiv al acestui ghid pentru evitarea conflictelor, ghid editat de catre Consiliul pentru Imigratie, care a desfăşurat o muncă deosebit de importantă în favoarea integrării de-a lungul acestei legislaturi. Astfel, am putut asigura o bună convieţuire şi am demonstrat că nu trebuie făcută legătura între imigraţie şi nesiguranţă, aşa cum s-a întâmplat cândva. Coslada, oraş cu o proporţie de peste 20% de cetăţeni imigranţi, este unul dintre cele mai sigure trei oraşe din Comunitatea Madrid, ceea ce vine să anuleze această legătură intenţionat căutată”. De asemenea, primarul a asigurat ca “obiectivul acestui ghid este ca, mergând în continuare pe drumul integrării, convieţuirea dintre locuitorii oraşului, indiferent de locul lor de origine, să fie cea corectă, punând accent pe informarea asupra drepturilor pe care le avem fiecare dintre noi, dar şi pe obligaţiile pe care le avem, atât noi cât şi imigranţii”.

Dupa cum a explicat şi Charo Arroyo, “este vorba despre un instrument necesar pentru a îmbunătăţi convieţuirea nu numai pe stradă ci şi în cadrul asociaţiilor de locatari unde, din când în când, au loc mici conflicte pe care este bine să le stingem având drept bază nişte norme de comportament”.

Ghidul prezintă informaţii şi ilustraţii despre comportamentului civilizat, care garantează convieţuirea, şi despre cel necivic (să nu se scoată gunoiul la timp, să nu se ude florile la ore nepotrivite, să nu fie lăsate obiecte în zonele comune etc.). De asemenea, ghidul mai cuprinde drepturile şi îndatoririle chiriaşilor şi ale proprietarilor, şi reguli de bază stipulate în Legea Proprietăţii pe orizontală după care funcţionează asociaţiile de locatari.

Ghidul s-a editat În limbile spaniolă şi română deoarece aproximativ 20% din populaţia acestui oraş este de naţionalitate română. După cum a explicat Charo Arroyo, „astfel se ajunge la aproape 98% din populaţie, care vorbeşte fie o limbă fie cealaltă, dacă nu cumva chiar amândouă”.

Exemplare din ghidul normelor de convieţuire se pot găsi la Consiliul pentru Imigraţie şi la serviciul de informaţii al Primăriei, dar se vor repartiza şi la asociaţiile de locatari din oraş.