Detasarea reprezinta actul ce presupune schimbarea temporara a locului de munca din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia din urma.

In vederea detasarii dumneavoastra, societatea la care sunteti angajat in Romania trebuie sa incheie un contract de prestari servicii cu societatea din Spania la care urmeaza sa va desfasurati activitatea.

Ulterior, se va incheia un act aditional la contractul individual de munca, act prin care se dispune detasarea dumneavoastra, ce trebuie inregistrat la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza îsi are sediul angajatorul din Romania.

Lucratorii romani detasati in cadrul unor contracte de prestari servicii transnationale nu sunt supusi obligatiei de obtinere a unei autorizatii de munca!

Potrivit prevederilor legislatiei spaniole, toate formalitatile privind detasarea lucratorilor romani in Spania trebuie realizate de societatea care detaseaza, adica societatea din Romania.

Aceasta, anterior detasarii (deci inainte de sosirea dumneavoastra in Spania), trebuie sa prezinte la Biroul de Munca (Area/Dependencia de Trabajo y Asuntos Sociales) din provincia in care se va desfasura contractul, un dosar care sa cuprinda o scrisoare de prezentare a firmei, prin care sa se comunice detasarea dumneavoastra (se va mentiona „conform Legii nr. 45/1999 art. 5”).

Conform legislației europene in vigoare, pe durata detasarii trebuie mentinuta afilierea salariatilor detasati la securitatea sociala.

{loadposition publi-in-article}{jathumbnail off}