În funcţie de regimul aplicabil, contribuţiile vor fi plătite după cum urmează:

{loadposition related}• în Regimul general (Régimen General): atât lucrătorul cât şi angajatorul sunt obligaţi să cotizeze la Regimul General al Asigurărilor Sociale. Angajatorul plăteşte o sumă pentru fiecare salariat în fiecare lună, pe toată durata angajării, inclusiv perioada de probă, iar angajatului i se va reţine din salariu o anumită sumă de bani care îi va permite să beneficieze de o serie de servicii precum: asistenţă medicală (asistencia sanitaria), medicamente (ayudas farmacéuticas), ajutor de şomaj (prestación de desempleo), ajutor în caz de incapacitate temporară (subsidio de incapacidad temporal).
• în Regimurile speciale (Régimenes Especiales), precum cel agrar, condiţiile contributive au caracteristici speciale. În cazul activităţilor pe cont propriu, obligaţia de a cotiza revine în întregime persoanei.
ATENŢIE! Dacă doriţi să vă informaţi asupra situaţiei dumneavoastră de salariat puteţi solicita de la Seguridad Social „Rezumatul Activităţii Lucrative” (Informe de Vida Laboral) corespunzător: www. seg-social.es.
Veniturile lucrătorilor imigranţi în Spania sunt impozitate în aceleaşi condiţii ca şi ale lucrătorilor spanioli.

• Contribuţia la sistemul de securitate socială spaniol se realizează în fiecare lună, atât în cazul lucrătorilor subordonaţi, cât şi în cazul lucrătorilor autonomi, începând din prima zi de muncă şi până la finalizarea activităţii lucrative.
• Pentru a solicita întreruperea cotizării (baja): în cazul lucrătorilor subordonaţi, angajatorului îi revine această obligaţie, iar în cazul lucrătorilor autonomi solicitarea este individuală, fiind formulată de persoana în cauză.

{loadposition publi-in-article}{jathumbnail off}