În 2005 Buletinul Oficial al Statului (BOE), (http://www.boe.es/diario_boe/), publica o rezoluție a Serviciului Public de Muncă Statal prin care anunța locurile de muncă din Spania în care lipsesc muncitori (ocupaciones de difícil cobertura). Tabelele cu locuri de muncă în diversele comunități acopereau 46 de pagini din care două pagini reveneau Comunității Valenciene. Abundau cererile de muncitori necalificați (peones), operatori, instalatori, personal de curățenie, sudori, etc. La sfârșitul lunii trecute, același serviciu din cadrul Ministerului Muncii și Imigrării publică o listă actualizată a meseriilor care nu pot fi acoperite de piața de muncă internă care ocupă trei pagini, iar în dreptul Comunității Valenciene e trecută o singură meserie: medic de medicină generală.

 

Totuși, un site al aceluiași minister, redtrabaj@ ( https://www.redtrabaja.es ), e mai puțín restrictiv și pentru al doilea trimestru al anului curent găsește în Comunitatea Valenciană 21 de meserii care încă mai necesită forță de muncă: azafata o auxiliar de buque de pasaje, bombero de buques especializados, calderetero (maestranza), camarero de barco, cocinero de barco, contramaestre de cubierta (excepto pesca), deportista profesional, engrasador de máquinas de barcos, entrenador deportivo, frigorista naval, jefe de máquinas de buque mercante, maquinista naval, marinero de cubierta (excepto pesca), mayordomo de buque, mecánico de litoral (motorista naval), mecánico naval, mozo de cubierta, médico de medicina general, oficial radioelectrónico de la marina mercante, piloto de buque mercante, sobrecargo de buques.