Anunț privind organizarea unui consulat itinerant în orașul în St. Helier, Insula Jersey

Secţia Consulară a Ambasadei României la Londra organizează un consulat itinerant în perioada 27-28 mai 2022, în orașul St. Helier, Insula Jersey, pentru a oferi asistenţă şi servicii consulare cetăţenilor români din această zonă. 

Vor fi preluate cereri doar pentru persoanele care au primit programare prealabilă prin email, după cum urmează:

       Vineri – 27 mai, între orele 9.00 – 17.00     

       Sâmbătă – 28 mai, între orele 9.00 – 17.00

  Vor fi prestate exclusiv următoarele servicii consulare: 

preluarea cererilor pentru pașapoarte electronice și titluri de călătorie eliberarea pașaportului, dacă acestea se află deja la Secția Consulară (verificați aici) preluarea cererilor pentru autentificarea actelor notariale  

Atenție! 
În cadrul prezentei sesiuni a consulatului itinerant NU se procesează acte de stare civilă.

Accesul la serviciile consulare se va face NUMAI pe bază de programare prealabilă, care poate fi solicitată la Secţia Consulară a Ambasadei României de la Londra, pe adresa de

email: londra.consulatitinerant@gmail.com, PANA CEL TARZIU DUMINICĂ, 15 MAI LA ORA 23.59 PM.

La rubrica Subject din e-mail vă rugăm să scrieți: Solicitare programare Consulat itinerant – Insula Jersey – 2022, precum și serviciul solicitat (Ex. pașaport sau act notarial)

 

IMPORTANT!

Dacă aţi solicitat o programare pentru consulat itinerant înainte de publicarea prezentului anunţ, vă rugăm să o retransmiteţi la adresa de e-mail: londra.consulatitinerant@gmail.com.

Nu se iau în considerare cererile din afara intervalului din prezentul comunicat și nici solicitările incomplete.

În situația în care aveți deja o programare la Secția Consulara Londra și doriți să obțineți programare în cadrul prezentei sesiuni a consulatului itinerant, vă rugăm ne comunicați acest aspect și să precizați numărul PE (ex.PE600600), obținut pe platforma www.econsulat.ro. 

Paşapoartele pentru care veți depune cererea in consulatul itinerant pot fi remise și prin poştă, drept pentru care, dacă sunteți interesat,  veți depune şi un plic pre-plătit autoadresat timbrat corespunzător – Royal Mail – Special Delivery, la momentul depunerii cererii. (procedura).

Pentru fiecare cerere este nevoie de 1 plic (Ex: 1 cerere/1 plic, 2 cereri/2 plicuri … etc). 
Pașaportul nou poate fi trimis prin poștă doar după anularea vechiului pașaport.

                        Rugăm scrieți deja adresa și numele pe plic + timbul să fie deja lipit

 În vederea reducerii timpilor de așteptare, vă adresăm rugămintea ca, la momentul solicitării programării, să precizaţi următoarele:

locatia Insula Jersey; numele şi prenumele solicitantului; tipul pasaportului solicitat (pentru pasaport):    adult cu domiciliul in RO adult cu domiciliul in UK minor sub 14 ani cu domiciliul in RO minor sub 14 ani cu domiciliul in UK minor peste 14 ani cu domiciliul in RO minor peste 14 ani cu domiciliul in UK menționați culoarea ochilor și înălțimea; tipul actului notarial: autentificări (procuri, declarații, testamente) legalizări (sigilii, semnături, traduceri, copii de pe înscrisuri) certificarea unor fapte alte servicii notariale adresa unde locuiți în Marea Britanie; dovada rezidenței în Bristol și în împrejurimi; data naşterii, locul nașterii și codul numeric personal; prenumele părinţilor (solicitantului minor); adresa de domiciliu din România (în cazul persoanelor care deţin carte de identitate românească) sau adresa de domiciliu din Marea Britanie (în cazul persoanelor care deţin paşapoarte cu domiciliul in Marea Britanie); seria şi numărul documentului de identitate românesc (C.I sau paşaport); valabilitatea documentului de călătorie (valabil de la ……. până la …….); obligatoriu numărul de telefon mobil pentru a vă putea contacta telefonic pentru detalii. În situația în care nu trimiteți datele solicitate, există posibilitatea să nu primiți programare

Atenție: taxa consulară pentru un pașaport este de 52 de lire și va fi încasată exlusiv în numerar.

De asemenea, pentru optimizare, puteți transmite copii în format PDF(dacă există posibilitatea) sau fotografii ale documentelor

Lista documetelor necesare pentru depunerea unei cereri de pașaport se găsește la urmatoarea adresă:
                                          http://londra.mae.ro/node/829 

Lista documetelor necesare pentru depunerea unei cereri pentru actele notariale se găsește la urmatoarea adresă:
                                         http://londra.mae.ro/node/259

În funcţie de fiecare situaţie, este posibil să vi se solicite de către Secția Consulară transmiterea de xerocopii scanate color ale actelor necesare pentru prestarea serviciilor consulare solicitate.

 În situația în care dosarul este incomplet, cererea nu va putea fi procesată.

 Adresa exacta a locației unde se va deplasa echipa copnsulară va a fi comunicată în timp util

Reiterăm faptul că taxa consulară pentru pașaport va fi încasată exlusiv în numerar.

 

Reguli ce trebuie respectate pentru prevenirea raspândirii virusului COVID-19

 

la intrare, fiecare persoană trebuie să-și igienizeze mâinile și să poarte în permanență o mască; scanarea codului QR al aplicatiei NHS; nu există acces la toalete pentru cetățenii care vizitează; publicul nu poate aștepta în spațiul de lucru în afara orelor de program; sunt premise maximum 4 persoane la un moment dat pentru efectuarea serviciilor; cetatenii trebuie să păstreze o distanță de 2 metri în timp ce așteaptă pentru efectuarea serviciului consular; fiecare persoana trebuie sa respecte timpii de programare, motiv pentru care publicul este rugat sa se prezinte cu maxim 10 minute inainte de ora programarii  

Sursa: Consulat Itinerant în orașul în St. Helier, Insula Jersey, 27-28 mai 2022