Persoanele care înainte de naşterea copilului au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, conform Codului fiscal, beneficiază de îndemnizaţie pentru creşterea copilului, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.

În calculul celor 12 luni prevăzute pentru acordarea îndemnizaţiei se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit (efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună).

Această îndemnizatie, care a fost iniţial de 600 de lei (la nivelul anului 2007) se acordă de la 1 ianuarie 2009 în cuantum de 85% din veniturile medii nete realizate de persoana beneficiară în cele 12 luni înainte de naşterea copilului, dar nu mai puţin de 600 lei şi nu mai mult de 4.000 lei.

Pentru fiecare copil născut în urma unei sarcini multiple, mamele vor primi o îndemnizaţie de creştere suplimentară, în valoare de 600 lei, pentru fiecare copil începând cu al doilea născut, potrivit legii nr. 239/2009. De această reglementare vor beneficia şi mamele aflate deja în plata îndemnizaţiei de creştere a copilului.

De îndemnizaţia de creştere a copilului beneficiază, opţional, oricare dintre părinţii copilului, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare. Mama sau tatăl pot solicita concediu de creştere şi, respectiv, îndemnizaţia de creştere a copilului pentru primii 3 copii.

Mamele studente care urmează cursuri la zi  vor beneficia de o îndemnizaţie lunară de 600 lei, potrivit legii nr. 240/2009 care a modificat OUG nr. 148/2005, cu condiţia ca aceste cursuri să fie absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă, organizat în prima sesiune. Studentele care nu au urmat cursurile la zi beneficiază doar de alocaţia de stat pentru copii, în cuantum de 200 lei lunar, până când copilul împlineşte 2 ani. Nu au dreptul la îndemnizaţie nici studentele de la cursuri postuniversitare (master), decât dacă au venituri impozabile în ultimele 12 luni anterioare naşterii.

Studentele care nasc au de asemenea dreptul la alocaţia pentru copii nou-născuţi care se acordă o singură dată, în valoare de 230 lei şi la trusou, echivalent al 150 de lei.

Mamele care au deja un copil sub doi ani şi beneficiază de îndemnizaţie şi sunt în acelaşi timp însărcinate, urmând să nască după ce primul copil împlineşte doi ani, pentru a putea beneficia şi pentru cel de-al doilea copil de concediu pentru creşterea copilului de până la 2 ani şi, respectiv, de plata îndemnizaţiei, vor trebui ca pe perioada dintre expirarea concediului de creştere a primului copil şi  data naşterii celui de-al doilea să se solicite fie acordarea concediului medical prenatal (de sarcină), fie acordarea concediului de risc maternal.

La plata îndemnizaţiei pentru creşterea copilului au dreptul şi persoanele care au fost 6 luni în şomaj, după care s-au angajat cu contract de muncă pentru timp redus (2 ore) şi au rămas însărcinate, dar şi mămicile care lucrează cu jumătate de normă, deoarece contractele de muncă cu timp parţial nu mai generează stagiu de cotizare proporţional cu timpul efectiv lucrat, ci un stagiu de cotizare întreg, indiferent de timpul efectiv lucrat.

Actele necesare acordării îndemnizaţiei, care  se depun la primăria pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa sunt: actul de identitate al solicitantului, certificatul de naştere al copilului şi, după caz, livretul de familie, precum şi acte doveditoare privind realizarea de venituri, şi nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora. Adeverinţele de venit sunt vizate de către angajator sau, după caz, de agenţia fiscală de care aparţine solicitantul.

Românii care au contract de muncă în străinătate pot beneficia şi ei de indemnizaţia acordată de statul român pentru creşterea copilului. Pentru a primi banii, mămicile trebuie să se prezinte în ţară la primăria de care aparţin şi, pe lângă actele obligatorii necesare, acestea trebuie să prezinte contractul de muncă tradus şi legalizat însoţit de certificatul sau extrasul de naştere tradus în limba română şi legalizat. Indemnizaţia se acordă în moneda naţională a veniturilor realizate de acestea la cursul de schimb valutar stabilit de BNR din ziua anterioară stabilirii dreptului.

Drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă OUg nr.148/2005 se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineste cumulativ următoarele condiţii:

a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid; b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinta pe teritoriul României; c) locuieşte împreună cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. La aceste condiţii se mai adaugă şi cea referitoare la realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit timp de 12 luni, în ultimul an anterior datei naşterii copilului.