Guvernul Spaniei a autorizat la ședința de vineri a cabinetului Rajoy semnarea unui acord cu România prin care să fie eliminată dubla impozitare din taxele pe venit.

Convenția dintre Regatul Spaniei și România urmărește de asemenea și prevenirea evaziunii fiscale și actualizează acordul actual dintre cele două țări, care funcționează din 1979.

Guvernul Spaniei precizează că noua convenție de evitare a dublei impozitări răspunde la dorințele ambelor țări de a continua dezvoltarea relațiilor economice și de a întări colaborarea în domeniul fiscalității pentru eliminarea evaziunii.

Noul document stabilește criterii cu privire la impozitele asupra veniturilor obținute din proprietăți imobiliare, din afaceri, din transportul aerian și maritim, de la firme asociate, din dividende, din dobânzi, din câștiguri financiare, salarii, remunerații obținute de la Consilii de Administrație, remunerații artiști și sportivi, pensii, funcții publice, studenți și persoane în practică, precum și alte venituri.

Textul acordului marchează standardele Organizației de Cooperare și Dezvotare Economică (OCDE) și include de asemenea dispoziții cu privire la mijloacele de eliminare a dublei impozitări, precum și schimbul de informații între autorități și asistența reciprocă în privința încasării impozitelor.