#Spania – Aceste date sunt cele mai ridicate pentru această perioadă a seriei istorice, ținând cont de cei doi ani condiționati de pandemie (2020 și 2021) și echivalează practic cu crearea de locuri de muncă înregistrată în întregul an 2022, care a fost deja o mare creare de locuri de muncă.

La rândul său, creșterea înregistrată de seria originală (455.024 de persoane) este a doua cea mai mare pentru această perioadă a seriei.

Cu cele mai recente date disponibile, corespunzătoare datei de 14 august, numărul total de afiliați a crescut cu 1,35 milioane de persoane de la începutul pandemiei. Afilierea medie observată, în termeni ajustați sezonier, în perioada de la jumătatea lunii iulie până la jumătatea lunii august a înregistrat un rezultat de 1.269 de persoane față de media din ultimele două două săptămâni.

Ministerul Muncii, Migrațiilor și Securității Sociale

Sursa: Guvernul Spaniei – Ocuparea forței de muncă a crescut cu 464.000 de afiliați până în acest an, una dintre cele mai mari cifre din această perioadă din seria istorică