În perioada 14 – 15 septembrie a.c., ambasadorul României la Berlin, doamna Adriana Stănescu, a întreprins o vizită oficială pentru promovarea relațiilor de cooperare bilaterală în landul Baden-Württemberg. Agenda vizitei a cuprins întâlniri la nivel economic și politic, participarea la o serie de evenimente culturale, precum și o reuniune cu reprezentanții comunității române din landul respectiv, organizate cu sprijinul Consulatului General din Stuttgart și în prezența consulului general al României la Stuttgart, Radu Florea.

O primă întâlnire a avut loc, la data de 14 septembrie, la sediul Camerei de Comerț și Industrie a landului Baden-Württemberg, respectiv a Regiunii Stuttgart, unde ambasadorul român a purtat convorbiri cu Johannes Schmalzl, director executiv, și Barbara Effenberger, coordonator al departamentului de relații internaționale. Discuțiile s-au axat pe prezentarea mediului de afaceri din România, încurajarea investițiilor germane în țara noastră, dezvoltarea parteneriatelor economice româno-germane, valorificarea la potențial maxim a tuturor oportunităților de colaborare bilaterală, dar și pe popularizarea sistemului local de învățământ dual, ca formă de pregătire educațională și calificare profesională a lucrătorilor originari din România. A fost prezentată și propunerea părții române privind organizarea unui forum economic în marja proximei ședințe a Comisiei mixte interguvernamentale România – Baden- Württemberg.

Seara zilei de 14 septembrie a fost dedicată unei ample întâlniri cu mediul asociativ românesc din Baden-Württemberg, inclusiv cu reprezentanții comunităților etnicilor germani originari din România. În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte legate de activitatea asociațiilor române locale, în special implicarea în proiecte vizând promovarea valorilor culturii române în mediile germane, în acordarea de asistență socială conaționalilor stabiliți în Germania și aflați în situații deosebite, precum și în integrarea cetățenilor români în ambientul societal și instituțional al statului de reședință. De asemenea, s-a discutat despre cadrul instituțional al interacțiunii mediului asociativ local cu statul român, despre relaționarea cu reprezentanțele diplomatice și consulare ale României și despre sistematizarea studiului limbii române în Germania. Convorbirile au evidențiat determinarea de a construi vectori de coeziune comunitară și de stimulare a cooperărilor cu mediile culturale și instituționale din România.

Data de 15 septembrie a programat, în prima parte a zilei, o vizită de documentare plină de substanță la Castelul Horneck din Gundelsheim, care adăpostește instituții de prestigiu al comunității sașilor originari din România: Centrul de Cultură Transilvană, Biblioteca și Muzeul de Istorie Transilvană.

În continuare, ambasadorul Adriana Stănescu a avut o întrevedere cu primarul general al orașului Pforzheim, Peter Boch, precum și cu parlamentari și consilieri locali, discuțiile relevând profilul remarcabil al cetățenilor români stabiliți pe plan local, care formează cea mai numeroasă dintre comunitățile de origine străină din Pforzheim și sunt solid integrați în viața socială, economică și culturală a orașului. S-a încurajat și dinamizarea relațiilor de colaborare între agenți economici din regiune și firme din România. Într-un cadru festiv, șeful misiunii diplomatice române din Germania a fost invitat să semneze în Cartea de Aur a orașului Pforzheim.

Vizita la Pforzheim a inclus și participarea la evenimentul de lansare a celui mai recent volum al scriitorului german Jeff Klotz, conceput ca un ghid de prezentare cultural-istorică a României, pe baza unei munci intense de documentare în țara noastră – o invitație la o mai bună cunoaștere a itinerariului valorilor autentice ale României. În același timp, a fost anunțată inaugurarea unui Pavilion Românesc, la Villa Wagner din Stuttgart, care va adăposti expoziții și alte manifestări de promovare a universului cultural românesc. În context, a fost elogiată activitatea Societății Româno-Germane din Pforzheim, care, sub conducerea doamnei Oana Krichbaum, a susținut în mod esențial realizarea proiectului editorial specificat și a celui pentru deschiderea Pavilionului Românesc, asociația fiind energic implicată, totodată, în numeroase programe de stimulare a cooperării româno-germane.

Sursa: Vizita doamnei ambasador Adriana Stănescu în landul Baden-Württemberg