Vineri, 12 august 2022, s-a întrunit comisia pentru soluționarea contestațiilor referitoare la selecția și atribuirea bursei „Ierunca-Lovinescu” 2022-2023. Potrivit Regulamentului de concurs, Comisia, alcătuită din reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Ministerului Culturii, a reevaluat portofoliul științific și proiectul de cercetare atât pentru candidata care a fost desemnată câștigătoare de comisia de selecție, cât și pentru cea care a depus contestația.

În urma acestui proces au rezultat următoarele punctaje totale, reprezentând media punctajelor acordate de membrii comisiei de soluționare a contestațiilor:

1.     Andreea-Cristina Dumitru: 75,33 puncte

2.     Ana-Maria Szilagyi: 70,66 puncte

Astfel, comisia a decis acordarea bursei „Ierunca-Lovinescu” pentru anul 2022-2023 doamnei Andreea-Cristina Dumitru, studentă în anul II de masterat la Universitatea Paris I Pantheon Sorbonne, specializarea Filozofie Contemporană.

 

Informații suplimentare:

Bursa „Ierunca-Lovinescu” are ca scop recuperarea și promovarea valorilor aparținând patrimoniului material și imaterial al românilor din străinătate. Bursa este acordată anual începând cu anul universitar 2016-2017, conform Hotărârii de Guvern nr. 392/2016. Procedura de selecție, acordare și monitorizare a utilizării bursei este coordonată de către Ministerul Afacerilor Externe, în cooperare cu Ministerul Culturii.

Sursa: Rezultatul final al concursului pentru selecția și acordarea bursei „Ierunca-Lovinescu” 2022-2023