Anunț privind lansarea concursului pentru bursa „Ierunca-Lovinescu” 2022/2023

În temeiul H.G. nr. 392/2016, Ministerul Afacerilor Externe acordă bursa anuală „Ierunca-Lovinescu” pentru studenți români în Franța. Bursa, în valoare de 500 euro lunar, se atribuie pe o perioadă de stagiu de 10 luni consecutive.

Potrivit Regulamentului de concurs, pe parcursul stagiului, studentul bursier elaborează o lucrare de cercetare într-unul din domeniile:

constituirea, evaluarea și conservarea patrimoniului emigrației românești; studierea documentelor privitoare la exilul românesc; cercetarea exilului românesc, ca parte a rezistenței intelectuale din anii dictaturii și opresiunii comuniste, în contextul european de dinaintea și de după căderea comunismului; studierea moștenirii culturale Ierunca-Lovinescu și a importanței acesteia pentru spațiul cultural francez și european; studierea influențelor  pe care exilul românesc în Franța le-a exercitat asupra mișcării intelectuale din România și din diaspora românească; cercetarea contribuției diasporei la dezvoltarea patrimoniului cultural românesc. Candidații pot propune și alte teme de cercetare, circumscrise obiectivelor bursei.

Documentația necesară concursului pentru obținerea bursei include:

cerere de înscriere (model, mai jos); copie act de identitate (C.I. sau pașaport); dovada efectuării de studii (licență, masterat, doctorat) în „litere sau științe sociale”, în Franța; curriculum vitae; scrisoare de intenție, cu motivația solicitării bursei și portofoliul științific; proiectul lucrării de cercetare. Dosarele de candidatură se trimit fie în format electronic pe adresa de e-mail a Ambasadei României în Franța, paris@mae.ro, până la data de 22 iulie 2022, fie prin poștă sau se depun personal la sediul Ambasadei României în Franța (adresă: 5, Rue de l’Exposition, 75007 Paris) sau la sediul Ministerului Afacerilor Externe (adresă: Direcția Diplomație Culturală, Educație și Știință, Aleea Alexandru nr. 31, Sector 1, cod 011822, București) până la data de 22 iulie 2022 (data poștei).

Textul Regulamentului de concurs: https://paris.mae.ro/sites/paris.mae.ro/files/o_1182-2628_mae-mc_regulament_burse_ierunca_lovinescu.pdf

Pentru detalii, puteți contacta Ambasada României la Paris la adresa paris@mae.ro, cu mențiunea la subiectul mesajului: Concursul de bursă „Ierunca-Lovinescu” 2022.

Calendar de concurs

Etape

Termen limită

Depunerea dosarelor de candidatură 22 iulie 2022

Evaluarea dosarelor de candidatură 4 august 2022

Anunțarea rezultatelor 5 august 2022

Depunerea contestațiilor 8 august 2022

Anunțarea rezultatelor analizării contestațiilor  15 august 2022

 

 

MODEL Cerere de înscriere

Domnule ministru/Domnule ambasador,

 

Subsemnatul(a), ……………….student(ă) al/a  Universității…………………Facultatea de…………………….

Domeniul/specializarea………………………în anul…………………….nr. de înmatriculare școlară……………………….

C.I./pașaport seria/nr. ………………………, vă rog să binevoiți a-mi aproba înscrierea la concursul pentru atribuirea bursei „Ierunca-Lovinescu” acordată de Ministerul Afacerilor Externe, pentru anul universitar 2022/2023.

Expunere de motive……………………………….

 

În susținerea solicitării, anexez următoarele documente:……………………………..

Am luat la cunoștință de condițiile de acordare a bursei prevăzute în Regulament.

Data                                                                                                                                       Semnătura

Sursa: Anunț privind lansarea concursului pentru bursa „Ierunca-Lovinescu” 2022/2023