De la 1 aprilie orice consultaţie la medicul de familie se face numai cu programare prealabilă. Potrivit ordinului semnat de ministrul sănătăţii, medicii din cabinetele de asistenţă medicală primară şi ambulatoriu de specialitate au obligaţia să acorde servicii medicale, cu excepţia cazurilor de urgenţă medicală, pe baza unei programări prealabile, efectuate cu cel puţin 24 de ore înainte de data dorită. În acest sens, cabinetele medicale trebuie să afişeze la loc vizibil numărul de telefon la care se pot efectua programările.