Firmele din România ar putea plăti TVA doar după încasarea facturilor. Mai mulţi senatori PD-L au iniţiat un proiect de lege privind modificarea Codului Fiscal, care prevede ca TVA să fie plătită când se încasează facturile emise, pentru a se evita să se plătească o taxă pentru  o sumă care nu a fost încasată.

Reprezentanţii guvernului nu sunt întru totul de acord cu preluarea riscului economic de către stat, în cazul contractelor încheiate cu agenţi economici privaţi. Ministrul de Finanţe, Sebastian Vlădescu, crede că o astfel de măsură poate fi luată doar în cazul facturilor emise pentru bunuri şi servicii achiziţionate de instituţii de stat.

Reprezentanţii Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România propuseseră, pentru a evita noi falimente, ca orice plată a TVA-ului să se facă la data încasării facturilor, evitând astfel costuri suplimentare semnificative pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri.
Plata TVA la încasarea facturii este aplicată în mai multe state membre ale Uniunii Europene, precum Austria, Belgia, Estonia, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Suedia, Slovenia, în general pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

În România, conform dispoziţiilor Codului Fiscal, agenţii economici sunt obligaţi să vireze TVA-ul la bugetul de stat la data emiterii facturii, indiferent dacă aceasta este achitată de către beneficiar cu întârziere sau dacă nu mai este plătită niciodată.