#Spania – Astfel, procesul este finalizat și nu mai rămâne decât publicarea ulterioară în BOE și intrarea sa în vigoare, care va avea loc la 20 de zile de la publicarea menționată. Noul text este rezultatul unui lung proces de consultare și ascultare cu diferiții actori ai dasistem universitar.

„Sunt mândru pentru că cred că această Lege permite universităților să mențină în continuare o funcție esențială pe care o îndeplinesc de sute de ani. Sunt și vor continua să fie piloni fundamentali pentru păstrarea pluralismului ideologic, pentru generarea cunoștințelor critice, pentru pregătirea umană și a tinerilor, pentru dezvoltarea cercetării și inovării și pentru transferul acesteia în societate”, a declarat ministrul, Joan Subirats.

Reducerea precarității: un obiectiv prioritar
Această nouă lege propune numeroase măsuri de reducere a precarității în întregul sistem universitar.

Temporalitatea personalului didactic merge de la 40% stabilit de LOU la 8%.

Se recuperează semnificația inițială a figurii de personal didactic asociat, care își va contribui cu cunoștințele la acele discipline la care experiența profesională este relevantă, stabilindu-se maxim 120 de ore de curs în cadrul predării și nu vor putea desfășura management și sarcini de coordonare. Condițiile de muncă ale profesorilor asociați sunt demne, transformându-le posturile temporare în unele pe durată nedeterminată, măsură de care vor beneficia peste 25.000 de profesori și profesori și care le va da dreptul la recunoașterea vechimii în muncă, indemnizație de concediere etc.

Se încorporează figura profesorilor suplinitori, al căror scop exclusiv este înlocuirea cadrelor didactice cu drept de rezervare a unui loc de muncă care le suspendă temporar serviciile.

FinanțareNoua Lege Organică a Sistemului Universitar ridică angajamentul unei cheltuieli minime de 1% din PIB. Această creștere este în concordanță cu ceea ce sa convenit deja în LOMLOE de minim 5% din PIB pentru cheltuielile pentru Educație sau cu 1,25% propus de Legea Științei. „”, a precizat ministrul despre acest angajament de finanțare.

Plafonul taxelor universitare: o măsură pentru studenți și familii.

Managementul crizei economice din 2008 a avut repercusiuni directe asupra finanțării universităților. Reducerea cheltuielilor publice pentru învățământul universitar a fost însoțită de majorări permanente ale prețurilor publice.

În această legislatură, odată cu abrogarea „sistemului de furcă”, propunerea Ministerului Universităților de stabilire a unui preț maxim pentru prețurile publice universitare a fost aprobată cu votul majorității Comunităților Autonome. Această propunere a redus diferențele dintre comunitățile autonome, stabilind în același timp limite maxime pentru a evita creșterile excesive de preț.

LOSU consolidează aceste măsuri prin stabilirea că Comunitățile Autonome vor stabili prețul urmând principiul general de limitare sau scădere treptată a prețurilor. Cu alte cuvinte, prețurile publice pot fi doar reduse sau menținute, nu se pot majora niciodată.

O universitate pentru toate vârstelePrintre principalele modificări introduse de ministrul Subirats se numără cea referitoare la formarea pe tot parcursul vEuda, adică face ca universitățile să fie orientate către toate vârstele, să răspundă nevoilor de competențe la vârsta adultă și ca urmare a schimbării demografice așteptate în următorii ani. Astfel, se determină că formarea de-a lungul vieții este o funcție de bază a universității. Titlurile de formare proprii de-a lungul vieții vor fi stabilite prin diverse modalități, inclusiv micro-acreditări, micro-module și alte titluri pe termen scurt.

„Micro-acreditările este una dintre politicile Uniunii Europene pe care le încorporează această lege”, a indicat ministrul.

O carieră academică mai previzibilă, mai scurtă și mai stabilăDe asemenea, LOSU a dorit să se configureze ca un instrument capabil să producă certitudini și garanții personalului didactic și de cercetare. Astfel, cariera academică este mai previzibilă și mai clară cu LOSU, cu trei etape în loc de cele patru din Legea Organică a Universităților (LOU): acces, stabilizare și promovare.

De la începerea studiilor doctorale până la stabilizare vor trece doar zece ani, realizându-se astfel o întinerire a personalului universitar. Accesul în carieră se va realiza cu figura de Medic Asistent, cu contract pe 6 ani (în loc de cei 5 din LOU), eliminând acreditarea pentru această figură așa cum se face în restul țărilor europene. , și accesarea prin licitație publică. Cu aceasta, vârsta de intrare este avansată și este posibil și atragerea de talente internaționale.

După acești 6 ani, stabilizarea se poate realiza prin cifrele de Titular Universitar sau Muncă Permanentă, prin acreditarea relevantă și concurs public. Figura de promovare va fi cea a Profesorului.

De asemenea, s-a pus accent pe aspectele legate de revenirea în societate, încorporând noi principii pentru evaluarea cadrelor didactice; Acestea vor fi calitative și cantitative, vor ține cont de accesul liber al publicațiilor, de impactul teritorial al cercetării, de pluralitatea lingvistică, de experiența profesională și de particularitățile fiecărei discipline academice. În plus, și pentru a evita dinamica consangvinibilă, în toate concursurile publice universitatea convocată va fi minoritară, iar membrii vor fi aleși prin tragere la sorți.

internaţionalizareLOSU este articulat în Spațiul European al Învățământului Superior și acest cadru este prezent în toate articolele sale. LOSU încorporează, pentru prima dată, o diplomă dedicată internaționalizării. Guvernul, CCAA și universitățile vor dezvolta strategii de internaționalizare a sistemului universitar. Se consolidează alianțele universitare europene, euroregionale și internaționale, prin promovarea titlurilor comune.

În această lege, mobilitatea internațională a studenților, PDI și PAS devine o prioritate. În plus, vizele de studiu sunt accelerate pentru a atrage talente și, la finalizarea studiilor universitare de licență, masterat sau postuniversitar, vei fi eligibil pentru o viză de doi ani pentru a face stagii sau muncă.

De asemenea, LOSU a creat o nouă figură de Distinguished Professorship a cărei funcție este de a atrage profesori de prestigiu academic și de cercetare, atât naționale, cât și străine.

LOSU, o lege pentru extinderea drepturilor comunității universitare în ansambluS-a dorit să se continue cu drumul deja început de Legea conviețuirii universitare dotând astfel întregul text cu un set de drepturi și recunoașteri diferitelor sensibilități care, până astăzi, nu erau recunoscute. În ceea ce privește genul, pentru a crea o universitate, publică sau privată, trebuie să existe planuri de egalitate, măsuri de eliminare a decalajului salarial și protocoale împotriva oricărui fel de hărțuire. Pe de altă parte, Unitățile de Egalitate și Diversitate vor fi obligatorii și toate organele universitare și comisiile de evaluare sau selecție a personalului vor garanta o compoziție echilibrată între femei și bărbați. În plus, în cadrul concursurilor se pot aplica acțiuni pozitive pentru angajarea, în condiții egale de adecvare, a sexului minor reprezentat.

În ceea ce privește problemele de dizabilitate, Unitățile de Diversitate trebuie să aibă un serviciu de îngrijire a dizabilității și să aibă un plan de incluziune și nediscriminare pe criterii de dizabilitate, origine etnică și națională, orientare sexuală și identitate de gen, precum și pentru orice altă condiție socială sau personală. Se stabilește și o cotă de rezervă pentru persoanele cu dizabilități în ofertele publice de angajare, universitățile trebuie să ofere studenților limbajul semnelor, precum și să promoveze studii proprii adaptate persoanelor cu dizabilități intelectuale sau de altă natură.

corpul studențescLOSU este o lege concepută pentru studenți, indiferent de vârsta lor. Viața universitară și calitatea predării au fost două elemente cheie ale drepturilor studenților, iar acest lucru se reflectă în Lege.

Participarea acestora în organele de conducere ale universității, cum ar fi Senatul sau Consiliile facultății sau departamentelor, atinge un minim de 25% în LOSU, când nu era garantat niciun procent în LOU. LOSU are în vedere crearea Consiliului Universitar al Universităților, care va fi organul de maximă reprezentare și coordonare a corpului studențesc. Este, de asemenea, încurajată participarea acestora la managementul serviciilor universitare, la dezvoltarea mentoratului și a tutorialelor, precum și la viața universitară în ansamblu. Lista drepturilor studenților stabilite prin prezenta lege este extinsă, evidențiind printre aceștia dreptul la șomaj academic.

O lege pentru schimbarea epociiPe scurt, LOSU marchează orizonturile către care universitățile trebuie să meargă, sporindu-și autonomia și oferindu-le instrumentele necesare pentru a face față schimbărilor care au loc în societate. Sistemul universitar în ansamblu este consolidat pentru a face față noilor provocări prin adaptarea perspectivelor de finanțare, inovare și reevaluare a predării, aprofundarea în transferul de cunoștințe către societate și stabilirea drumului deja început de Ministerul Universităților în materie de democratizare. în accesul la universitate, din punct de vedere al drepturilor și autonomiei universitare.

„Universitațile sunt și trebuie să fie în continuare farul care proiectează în lume valorile Europei: valori democratice, drepturi sociale, egalitate și recunoaștere a diversității, asigurând totodată contribuția lor din ce în ce mai mare la nevoile și provocările problemelor sociale”, a declarat ministrul. Joan Subirats în discursul său la sediul parlamentar.

Legea organică a sistemului universitar (LOSU).

Mai multe informatii Ministerul Universităților prezintă Legea organică a sistemului universitar (05.09.2022) Guvernul promovează reforma legii universităților (31.08.2023) Etichete: Lege Sursa: Guvernul Spaniei – Congresul Deputaților aprobă definitiv noua Lege organică a sistemului universitar