#Spania – Ministrul Economiei, Comerțului și Afacerilor, Carlos Body, în timpul discursului său în Congresul Deputaților.

În prezentarea sa, Carlo Body a subliniat coeziunea socială, competitivitatea țesutului productiv și responsabilitatea fiscală ca axe fundamentale ale performanței sale în calitate de șef al Ministerului Economiei, Comerțului și Afacerilor.

O politică economică care asigură continuitate liniilor de lucru lansate în ultimii ani, cu reforme suplimentare pentru a promova în continuare creșterea și transformarea economiei spaniole. Acest lucru a subliniat ministrul în discursul său, arătând că „rezultatele economice susțin politica dezvoltată în ultimii ani și ceea ce ne dorim este să dăm continuitate principalelor vectori ai politicii economice. Un element de continuitate cu ambiție, pentru că trebuie continuă să facă reforme și să modernizeze economia.”

Cu acest obiectiv, ministrul Economiei a anunțat crearea Consiliului Național al Productivității, pentru a continua promovarea productivității și a competitivității economice, adaptând cadrul instituțional pentru a garanta o creștere echilibrată și durabilă. Consiliul va fi format din cercetători de prestigiu recunoscut, va avea independență funcțională și transparență în rezultatele și rapoartele sale.

Crearea acestui organism se înscrie în acțiunile planificate pentru creșterea productivității și competitivității companiilor și care vor fi completate cu alte măsuri precum lansarea Agenției de Stat pentru Evaluarea Politicilor Publice, care va contribui la consolidarea calității în dezvoltarea standardelor, îndreptându-le spre obținerea de rezultate și consolidarea evaluării acestora.

Implementarea fondurilor din împrumuturile Planului de Recuperare va continua să fie, de asemenea, o prioritate pentru garantarea finanțării afacerilor pentru proiecte de inovare și transformare energetică. De asemenea, cu scopul de a promova canalizarea fondurilor către tranziția verde, Cartea Verde a Finanțelor Durabile va fi supusă în audiere publică, care va putea atrage din contribuțiile actorilor implicați.

În zona coeziunii sociale, unul dintre obiective va fi acela de a avansa în continuare în ceea ce privește incluziunea financiară, în care crearea Autorității de Apărare a Clienților Financiari și promovarea strategiei sociale a Sareb va avea o relevanță deosebită.

Ministrul Economiei și-a reiterat angajamentul față de obiectivul realizării ocupării depline a forței de muncă, pentru care este necesar să se avanseze în continuare în programe de formare și recalificare profesională care să permită o mai mare adaptare între cerere și ofertă.

El a evidențiat, de asemenea, angajamentul Guvernului față de responsabilitatea fiscală, cu respectarea obiectivelor de reducere a raportului datorie/PIB și a deficitului. Câteva obiective care vor fi încadrate în următorii ani în noul sistem de reguli fiscale, agreat în timpul președinției spaniole a Consiliului UE, care va permite progresul continuu în reformele și investițiile cheie pentru țară.

Creștere mai mare și creare de locuri de muncăÎn apariția sa, ministrul Economiei, Comerțului și Afacerilor a evidențiat situația bună a economiei spaniole, cu o creștere de 2,5% în 2023, care este de cinci ori mai mare decât media pentru zona euro și, de asemenea, pe cea a principalelor economii europene.

Un comportament diferențiat pozitiv, care este deosebit de relevant în contextul actual de incertitudine internațională și care se reflectă și în dinamismul pieței muncii spaniole, cu crearea a patru din 10 noi locuri de muncă în Uniunea Europeană. În plus, îmbunătățește stabilitatea locurilor de muncă și calitatea noilor posturi create, cu o creștere notabilă în sectoare cu valoare adăugată ridicată, precum calculul, R&D&IO, profesiile tehnice și științifice.

Comerțul exterior a fost celălalt vector de avansare al economiei spaniole, cu puterea exporturilor care reflectă îmbunătățirea competitivității companiilor spaniole și cu atragerea investițiilor internaționale, în special în proiecte de investiții noi, cunoscute sub numele de greenfield.

În final, ministrul Economiei a ținut să sublinieze că această creștere a fost însoțită de o reducere a inegalității, o creștere a incluziunii sociale și promovarea tranziției ecologice.

În obținerea acestor rezultate, implementarea Planului de redresare este esențială și este un instrument cheie pentru promovarea schimbărilor structurale în economie.

Sursa: Guvernul Spaniei – Carlos Body subliniază coeziunea socială, competitivitatea țesutului productiv și responsabilitatea fiscală ca axe ale politicii economice