Drepturile şi obligaţiile, atât ale angajatorilor, cât şi ale lucrătorilor migranţi, sunt stabilite prin legislaţia spaniolă (Constituţia spaniolă, Statutul lucrătorului, Legea generală a asigurărilor sociale, la care se adaugă convenţiile colective).

{loadposition related}Drepturi fundamentale ale lucrătorului:
• De a lucra şi a alege în mod liber profesia.
• De afiliere sindicală liberă: toţi lucrătorii au dreptul de a adera la un sindicat pentru a-şi promova şi apăra interesele economice şi sociale.
• De negociere colectivă: forma normală prin care se fixează condiţiile de muncă în societăţile comerciale, stabilind drepturile de muncă minime prevăzute în Statutul Lucrătorului.
• De participare la grevă. Exercitarea dreptului de grevă nu afectează relaţia de muncă dar, pe toată durata acesteia, contractul de muncă se consideră suspendat. Lucrătorul nu va avea drept la salariu şi se va afla într-o situaţie specială în ceea ce priveşte contribuţia la Securitatea Socială.
• De participare la reuniuni. Lucrătorii unei societăţi au dreptul de a participa la adunări generale, acestea putând fi convocate de delegaţii de personal, de comitetul societăţii sau de lucrători ( 33% din totalul acestora). Aceste adunări trebuie comunicate conducerii cu cel puţin 48 de ore înainte, în formă scrisă.
• La promovare şi formare profesională, în vederea prestării unei activităţi calificate. Presupune actualizarea cunoştinţelor, a abilităţilor economice şi creşterea competenţei profesionale.
• La nediscriminare pe motiv de sex, stare civilă, vârstă, rasă, limbă, condiţie socială, dei religioase sau politice, afiliere sau neafiliere la un sindicat.
• La integritate fizică şi la o politică de protecţie şi igienă corespunzătoare. Nerespectarea acestor drepturi de către angajator atrage sancţionarea acestuia cu amendă. Lucrătorii au obligaţia de a informa responsabilii cu protecţia muncii cu privire la orice aspecte care le pot afecta sănătatea şi securitatea.
• La respectarea intimităţii şi demnităţii .

Drepturi conform contractului individual de muncă:
-dreptul la plata salariului,
-dreptul la plata orelor suplimentare,
-dreptul la efectuarea concediului de odihnă, etc.
Obligaţii:
• de îndeplinire a atribuţiilor;
• de respectare a măsurilor de siguranţă şi de igienă;
• de îndeplinire a ordinelor sau instrucţiunilor date de angajator în timpul exercitării funcţiei;
• de a nu acţiona în mod contraproductiv;
• de a contribui la îmbunătăţirea productivităţii.

{loadposition publi-in-article}{jathumbnail off}