Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației publică în Monitorul Oficial de Stat ordinul prin care se solicită subvenții pentru organizarea Programului CULTIVA, aferent sejururilor de formare pentru tinerii fermieri în ferme model, pe anul 2017.

Programul CULTIVATE 2022 are un buget de un milion de euro pentru organizarea de sejururi intre 5 si 14 zile de formare care contribuie la transferul de cunoștințe și formarea practică a tinerilor profesioniști din agricultură.

Perioada de aplicare a subvențiilor va începe mâine, 8 aprilie, pentru entitățile naționale care reprezintă sectorul agricol pentru organizarea fermelor lor model legate de e Sesiuni de instruire Program CULTIVA 2022. Entitățile interesate vor avea 30 zile lucrătoare pentru a-și depune cererea, până la 29 din mai.

Pot participa organizații profesionale agricole cu caracter general și la nivel de stat, precum și orice entitate, asociație sau organizație reprezentativă a sectoarelor agricole și/sau zootehnice cu caracter național nonprofit. Aceste entități vor fi însărcinate cu identificarea fermelor model gazdă și proiectarea sejururilor și a programelor de formare, precum și cu pregătirea, gestionarea și coordonarea logistică a acestora.

Aceste entitati trebuie sa isi insoteasca cererea de un plan de sejururi de formare cu setul de ferme gazda si sejururile programate in fiecare dintre ele. Acest plan va fi de natură supraautonomă și va garanta prezența fermelor conduse de femei. În plus, toate fermele gazdă trebuie să fie legate de entitatea care le prezintă și să fie exemplare din punct de vedere al inovației, al mijloacelor de producție, al modelului de afaceri sau al caracteristicilor sociale, de mediu sau climatice.

Setul de planuri prezentat de entitățile solicitante va alcătui Catalogul Sejururilor de Formare de 2022 și va sta la baza selecției fermelor de către tinerii fermieri și fermieri.

Anul acesta, acei tineri profesioniști instalat pentru prima dată în activitate agricolă în calitate de conducători de fermă la o dată egală sau ulterioară 1 ianuarie, va putea participa la Programul CULTIVA. și care a avut mai puțin de 41 ani la momentul aderării în sector. În repartizarea sejururilor de formare se vor acorda prioritate tinerilor cei mai recent instalați, femeilor fermiere și fermiere și celor care nu au participat anul trecut la program.

. Sejururile de formare vor începe să aibă loc în al treilea trimestru al acestui an și vor dura până la 29 iunie .

Toate informațiile despre Programul CULTIVA 41 poate fi consultat în spațiul Tineret Rural de pe site-ul Ministerului Agriculturii, Pescuitului și Alimentației.

Burse de formare în dezvoltare rurală și inovațieBOE a publicat astăzi și ordinea de apel pentru 12 burse de formare în dezvoltare rurală și inovare, care au ca scop aducerea tinerilor profesioniști mai aproape de posibilitățile și oportunitățile oferite de mediul rural.

După caracterul multidisciplinar al problemelor cu care trebuie să se confrunte în acest mediu, bursele sunt deschise în diferite grade precum agronomi si silvici, medici veterinari, jurnalisti, absolventi in drept, economie sau statistica.

După procedura de selecție stabilită în apel, cei selectați se vor înscrie în General. Direcția Dezvoltare Rurală, Inovare și Formare Agroalimentară din a doua jumătate a anului 2017, pentru o perioadă inițială de un an cu posibilitate de prelungire pentru încă doi.

Perioada de depunere se va încheia în ziua 29 din aprilie. Aplicațiile se pot face prin sediul electronic al Ministerului Agriculturii, Pescuitului și Alimentației, la acest link.

Mai multe informații Ordin de apel pentru subvenții pentru organizarea Programului CULTIVA (BOE) 070422 Sursa: Guvernul Spaniei – Agriculture, Fisheries și Alimentație solicită ajutor din Programul CULTIVA 2022 pentru un milion de euro