Ministerul Educaţiei a publicat pe site noua metodologie de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat. Începând din acest an şcolar, examenul are o nouă structură, care presupune susţinerea a două tipuri de evaluări pe parcursul anului şcolar, orale şi practice, şi evaluări scrise după încheierea anului şcolar. În anul şcolar 2009-2010 se vor organiza două sesiuni dar, spre deosebire de alţi ani, înscrierea elevilor pentru prima sesiune de examen se va face în intervalul 14-18 decembrie 2009.

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare în limba română, respectiv limba maternă, precum şi a celor digitale, se va face în cursul semestrului I în perioada 11-29 ianuarie, iar a celor într-o limbă modernă în intervalul 19-22 aprilie. Absolvenţii vor primi certificate care vor atesta nivelul de competenţe. Toţi elevii claselor a XII-a, care au promovat toate disciplinele, vor putea susţine probele scrise, indiferent de nivelul de competenţă obţinut.