Guvernul a adoptat o serie de măsuri pentru asigurarea fondurilor suplimentare necesare bunei funcţionări a asistemului de sănătate publică. Printr-o rdonanţă de urgenţă a fost introdus în premieră în România sistemul cost-volum: „clawback”, prin care toţi producătorii de medicamente care desfac produse pe piaţa românească vor contribui la finanţarea sistemului public de sănătate cu 5 până la 11% din veniturile realizate în urma vânzării produselor. Grila de contribuţie va fi progresivă pe principiul cost-volum, adică scăderea procentului de contribuţie din partea producătorilor pe măsura creşterii volumelor de medicamente vândute. Începând din această lună, casele de asigurări de sănătate au dreptul de a încheia angajamente financiare suplimentare în limita sumei de 2,8 miliarde de lei pentru acest an, cu termen de plată în 2010. Contractul cadru privind acordarea asistenţei medicale se modifică, iar termenul de plată a medicamentelor, compensate sau gratuite, creşte la 120 de zile şi respectiv 90 de zile pentru cele cuprinse în programele naţionale de sănătate, astfel încât plata acestora se va efectua tot în 2010.