Cetăţenii români care doresc oficierea căsătoriei în cadrul Secţiei Consulare Madrid pot trimite o cerere scrisă cu datele ambilor parteneri, prin fax, e-mail sau o pot depune la ghişeu.

Dosarul pentru oficierea căsătoriei conţine în mod obligatoriu:

· certificate de naştere

· buletine/cărţi de identitate valabile

· paşapoarte valabile

· sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă / certificat de deces, dacă este cazul

· certificate medicale prenupţiale în care să fie precizat „apto/a para contraer matrimonio” legalizate cu apostila de la Haga.

Toate documentele trebuie prezentate în copie şi original.

Certificatul prenupţial (Certificado Medico Oficial – culoare galbenă) se poate obţine de la medicul de familie. După obţinerea acestuia este necesară autentificarea semnăturii medicului care se realizează la Colegiul Medicilor. Certificatul medical astfel obţinut trebuie apoi legalizat cu apostila de la Haga la Tribunalul Superior de Justiţie. Certificatul este valabil doar 14 zile, începând cu data emiterii şi până la oficierea căsătoriei. (Sursă: Ambasada României din Spania)