Pasaportul simplu se elibereaza cetatenilor romani cu domiciliul in Romania (conform legii, o persoana poate avea un singur domiciliu si mai multe resedinte temporare) si cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate.

Noua procedura de eliberare a pasapoartelor electronice si a titlurilor de calatorie presupune prezenta obligatorie a solicitantului la sediul consulatului, inclusiv a minorilor, avand in vedere faptul ca este necesara prelevarea amprentelor, fotografia si semnatura digitala. De asemenea, este necesara prezentarea in original a tuturor actelor necesare eliberarii documentelor de calatorie.

Pasaportul simplu pentru cetatenii cu domiciliul in Romania
Documente necesare:
? Cererea tip;
? Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupa caz, buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate, in original. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este insotita de certificatul de nastere, in original;
? Pasaportul anterior, daca este cazul;
? in cazul declararii furtului/pierderii pasaportului simplu, este necesara prezentarea dovezii eliberate de organele de politie a statului de resedinta cu traducerea efectuata de un traducator autorizat;
? in cazul distrugerii pasaportului simplu, se va prezenta pasaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu conditia ca acestea sa cuprinda elemente care sa faca posibila identificarea documentului;
Termen de eliberare: maxim 3 luni de zile de la data depunerii cererii.

Pentru minorii sub 14 ani
Cererile care privesc eliberarea pasaportului simplu pentru minorul care nu a implinit varsta de 14 ani se formuleaza de catre ambii parinti, de parintele supravietuitor, de parintele caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, de reprezentantul legal;
Cererile pot fi formulate doar de catre unul dintre parinti atunci cand este imputernicit de catre celalalt parinte prin procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, ori cand exista acordul scris al acestuia, autentificat in aceleasi conditii;
Atunci cand, din motive obiective, nici unul dintre parinti nu se poate prezenta la misiune/oficiu, cererile prevazute mai sus, pot fi formulate de o persoana imputernicita de catre parinti prin procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, care se prezinta impreuna cu minorul;

Documente necesare:
? certificatul romanesc de nastere al minorului, in original;
? pasaportul anterior, daca este cazul;
? cartile de identitate ale parintilor sau a reprezentantului legal, aflate in termen de valabilitate, in original.
? certificatul de deces, hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului ramasa definitiva si irevocabila, in original si copie xerox, in cazul in care se prezinta doar declaratia unuia dintre parinti;
Termen de eliberare: maxim 3 luni de zile de la data depunerii cererii

Pentru minorii cu varsta peste 14 ani:
Cererile care privesc eliberarea pasaportului simplu pentru minorul in varsta de peste 14 ani se formuleaza de catre minor, in prezenta ambiilor parinti, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, a reprezentantului legal;
Cererile pot fi formulate doar in prezenta unui singur parinte atunci cand este imputernicit de catre celalalt parinte prin procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, ori cand exista acordul scris al acestuia, autentificat in aceleasi conditii;
Atunci cand, din motive obiective, nici unul dintre parinti nu se poate prezenta la misiune/oficiu, cererile prevazute mai sus, pot fi formulate in prezenta unei persoane imputernicita de catre parinti prin procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, care se prezinta impreuna cu minorul;

Documente necesare:
? Cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate in termen de valabilitate, in original. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptata doar daca este insotita de certificatul de nastere, in original;
? Pasaportul anterior, daca este cazul;
? Declaratia autentificata a ambilor parinti, a parintelui supravietuitor, a parintelui caruia i-a fost incredintat minorul prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, a reprezentantului legal, care sa ateste acordul cu privire la eliberarea unui pasaport simplu pentru minor;
? Certificatul de deces, hotararea judecatoreasca de incredintare a minorului ramasa definitiva si irevocabila, in original si copie xerox, in cazul in care se prezinta doar declaratia unuia dintre parinti;
? Cartile de identitate valabile ale parintilor, in original.
Termen de eliberare: maxim 3 luni de zile de la data depunerii cererii.