Este un document provizoriu care se eliberează de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil, pentru ca titularul să îşi poată continua călătoria, reglementa şederea ori pentru a se întoarce în ţară. Valabilitatea titlului de călătorie este de cel mult 30 de zile şi încetează de drept la data intrării titularului în România. Documente necesare: paşaportul/BI/CI expirat şi 2 fotografii tip paşaport.

 

NOTĂ: În cazul pierderii/furtului paşaportului solicitantul trebuie să aducă denunţul de pierdere de la poliţie (denuncia) şi să aibă asupra lui un document românesc cu poză (cartea de identitate românească, cartea de alegător, permisul de conducere românesc, etc.).

În cazul copiilor este necesar certificatul de naştere spaniol al acestora, cu apostila de la Haga (de la Tribunalul Superior de Justiţie) sau certificatul de naştere românesc, precum şi prezenţa ambilor părinţi cu paşapoarte valabile/cărţi de identitate valabile. Lipsa documentelor sus menţionate duce la identificarea în România a persoanei.

Pentru cetăţenii români care nu mai deţin nici un document românesc se poate face o identificare pe baza datelor declarate de aceştia personal la Secţia Consulară şi a unei fotografii. (http://madrid.mae.ro)