Asigurarea obligatorie de sănătate din România, introdusă de guvernul Ponta în 2015, ne urmărește acum în diaspora și mulți români riscă să ajungă datori la stat.

Românii care muncesc în străinătate, dar au domiciliul în România, sunt obligați să demonstreze că beneficiază deja de asigurare de sănătate ca să nu fie nevoiți să o plătească și pe cea din țară, pentru servicii medicale pe care oricum nu le solicită.

Asigurarea obligatorie de sănătate îi afectează pe toți cei care nu sunt contribuabili în România așa cum prevede legea 227 din 2015 privind Codul Fiscal.

Citeste și Statul român ne obligă să plătim 200 de euro pe an

După mai bine de un an, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a reușit să stabilească un sistem prin care toți românii, care muncesc în strainătate, vor putea să justifice că sunt deja contribuabili și asigurați în alte țări din UE și, în consecință, nu sunt datori să plătească și în România.

Ca să nu plătească impozitul de 5,5 % din valoarea salariului minim pe economie, românii trebuie să demonstreze acum că sunt asigurați pentru servicii de sănătate în țara în care muncesc.

Procedura este destul de simplă și constă în prezentarea unor documente la sediul ANAF, dar reprezintă o nouă bătaie de cap pentru mulți români din diaspora.

Mai mult, dacă românii, care muncesc legal și contribuie în străinătate, nu prezintă documentele solicitate de ANAF pentru exceptarea de la plata constribuției ar putea ajunge datori la stat.

Citește și: Cum îţi poţi controla online situaţia fiscală din România

Persoanele fizice care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană (sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală şi maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării) NU DATOREAZĂ CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE PENTRU VENITURILE REALIZATE, potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

– cetăţenii români cu domiciliul în ţară (și cu rezidență în străinătate); […]
– pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate”, se precizează în ordinul ANAF CNAS nr. 3697/27.12.2016, privind aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate din România (publicat în Monitorul Oficial nr.65/26.01.2017).

Procedura pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate presupune ca persoana care se încadrează într-una dintre situaţiile prevăzute anterior să depună la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, „Declaraţia pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” (formular 603), însoţită de ORICARE din următoarele documente justificative eliberate de instituția de securitate socială a statului în care dețin asigurarea (ÎN SPANIA – INSTITUTUL NAȚIONAL DE SECURITATE SOCIALĂ), care atestă faptul că se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute de lege, cum sunt:

a) Document portabil A1;
b) TR/R1 — Formular privind legislaţia aplicabilă;
c) PM/RO101 — Certificat privind legislaţia aplicabilă;
d) MD/RO101 — Certificat privind legislaţia aplicabilă etc.

Oricare din documentele justificative menţionate se prezintă în copie şi original. Copia se certifică de către organul fiscal „conform cu originalul”, iar originalul se restituie contribuabilului. În situaţia depunerii declaraţiei prin poştă, documentele justificative se vor anexa în copie legalizată.