Anunţ privind rezultatele interviului de departajare obținute de candidați la concursul organizat pentru ocuparea, prin încadrare directă, a postului vacant de ofițer specialist I la Serviciul Supraveghere și Control Naval din cadrul Direcției de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (poziția 141c din statul de organizare al unității) prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant. 

Proba de concurs: test scris – test-grilă

Nr. Crt.

Cod unic de înregistrare candidat

Nota obținută

Observaţii

1.

206519

6,90

ADMIS

2.

206196

6,63

RESPINS

 Anunţul a fost postat la data de 01.09.2022 ora16.07

Sursa: Rezultatele interviului de departajare la concursul pentru ocuparea, prin încadrare directă, a postului vacant de ofițer specialist I la SSCN- DSCTF(poziția 141c)