DENUMIRE CONTRACT FINANTARE

NUMAR ȘI DATA CONTRACT DE FINANȚARE

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT FINANŢARE VALOARE CONTRACT FINANȚARE EURO

CONTRACTUL VALOARE FINANȚARE LEI

NR/DATA SEMNARE CONTRACTUL PRESTATOR

VALOARE CONTRACT PRESTATOR

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT EURO

LEI

ROFSIB2020OS2A10P 02 – „Consolidarea capabilităților IT&C pentru sprijinul activităților de control la frontieră”

65/FSIB/ 20 .10.2020

34 luni de la 20. 10.2022

1.840.65,12

8.721.840,62 Contract de asigurare publica de produse nr 62 din 11 ..2022

532.721,62

2.65.65,

6 luni de la data semnării contractului de către ultima parte, respectiv de la 11..840 până la 11.02.2022 Prin contractul de aplicaree publică de produse nr . 20 din 10.02.2022 au fost selectate echipamente necesare pentru implementarea unor soluții IT&C bazate pe tehnologii de ultimă generație prin care să se asigure modernizarea infrastructurii de comunicații și tehnologia informației la nivelul Centrului Operațional de Coordonare.

Sursa: Consolidarea capabilităților IT&C pentru sprijinul activităților de control la frontieră