Contractele de achiziţionare a unei locuinţe prin programul „Prima casă” pot fi transferate altor solicitanţi, în cazul în care titularii nu mai pot rambursa împrumutul. În cazul neachitării împrumutului de către titular, contractul va putea fi transferat altui solicitant, iar pentru a preveni executarea garanţiilor acordate de stat, banca are dreptul să găsească un client eligibil, care să preia ratele şi creditul.

Titulatura de beneficiar al unei locuinţe din programul „Prima casă„, precum şi alte reglementări care ţin de garanţii sau de înscrierea imobilului în cartea funciară, au fost clarificate de guvern după ce Asociaţia Română a Băncilor a solicitat Ministerului Finanţelor o serie de lămuriri cu privire la acest program. Potrivit precizărilor aduse de guvern, se numesc beneficiari toţi cei care la data solicitării creditului în cadrul programului nu au deţinut împreună cu soţul sau soţia o locuinţă, dar şi cei care au deţinut o locuinţă în cotă parte, dar nu împreună cu soţul sau soţia.