DENUMIRE CONTRACT FINANTARE

NUMAR ȘI DATA CONTRACT DE FINANŢARE

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT FINANŢARE

VALOARE CONTRACT FINANŢARE EURO

VALOARE CONTRACT FINANŢARE LEI

NR/DATA SEMNARE CONTRACT PRESTATOR

VALOARE CONTRACT PRESTATOR

DURATĂ IMPLEMENTARE CONTRACT

EURO

LEI

ROFSIB2015OS3A10P01 – „Mentenanță evolutivă a sistemului SCOMAR”

1/FSIB/ 18.12.2015

85 luni de la 18.12.2015

7.800.000,00

34.684.260,00

Contract subsecvent de servicii nr. 20/47 din 21.02.2022

4.497,72

20.000,00

5 zile de la data semnării

Obiectul contractului subsecvent este reprezentat de prestarea serviciilor de mentenanță corectivă pentru senzorul radar de tip ACSR 2226C din cadrul Sistemului Complex de Observare, Supraveghere și control al traficului la Marea Neagră (SCOMAR) din dotarea Poliției de Frontieră Române.

Sursa: Mentenanță evolutivă a sistemului SCOMAR