Comisariatul General de Securitate Publică a comunicat Ambasadei faptul că Decretul Regal nr. 8 din 14 septembrie 2007, care modifică Legea privind securitatea publică, dispune în art. 10.3: „cetăţenii statelor Uniunii Europene sau ai statelor ce fac parte din Acordul privind Spaţiul Economic European, care au obţinut autorizarea sau calificarea profesională în unul dintre aceste state, pentru  exercitarea profesiei de agent de pază, pot desfăşura aceste activităţi sau să presteze serivicii de securitate privată în Spania,  numai dacă au obţinut mai întâi autorizarea Ministerului de Interne spaniol, în urma prezentării documentelor ce dovedesc calificarea”.

Până la acest moment nu au fost elaborate şi aprobate normele de  aplicare ale actului normativ mai sus amintit, astfel că nu există încă procedura de validare şi verificare a atestatelor profesionale de agent de pază emise de autorităţile altui state membru al UE.

Prin urmare, până la emiterea normelor de aplicare, nici un cetăţean nu poate fi autorizat în baza documentaţiei emise de un alt stat al U.E. pentru a exercita această profesie.

În anumite condiţii, după obţinerea certificatului de calificare profesională emis de autorităţile spaniole, atunci când sunt îndeplinite condiţiile generice impuse de Legea 23 din 30 iulie 1992,  privind securitatea privată, se poate exercita această meserie, însă  nu există posibilitatea recunoaşterii atestatelor din străinătate.

(Sursă: Ambasada României)