Guvernul României a adoptat în 17 iulie o Hotărâre de Guvern privind condițiile în care românii pot călători în străinătate împreună cu copiii minori.

Prin modificarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, aprobate prin HG nr. 94/2006, se clarifică:

·         documentele doveditoare privind stabilirea domiciliului sau a reședinței minorului în țara de destinație (emise de autoritățile statului de reședință, care atestă că minorul are stabilită reședința în acel stat);

·         în cazul în care destinația nu poate fi dovedită pentru întregul parcurs al călătoriei prin bilete de călătorie emise de companiile transportatoare, însoțitorul unui minor va putea depune o declarație pe proprie răspundere referitoare la țara de destinație, de reședință sau de domiciliu a minorului;

·         prevederile referitoare la exceptarea de la procedura de supralegalizare pentru documentele eliberate de autorități oficiale din statele cu care România a încheiat tratate de asistență juridică ce prevăd scutirea de astfel de formalități (lista ţărilor cu care România a încheiat tratate în acest sens este disponibilă aici);

·         posibilatea ca declarația celuilalt părinte, a ambilor părinți, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească sau a reprezentantului legal să fie dată pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii;

·         în cazul minorilor care se deplasează în străinătate pentru studii, se instituie posibilitatea de prezentare a documentelor emise de instituția de învățământ pe care o va frecventa.

Hotărârea de Guvern poate fi consultată aici.

Mai multe detalii despre condiții de ieșire din țară pentru cetățenii români minori  în baza Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate aici:

https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/ pg-conditii-de-iesire-din- tara-pentru-cetatenii-romani- minori-59.html