Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a promulgat Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Noua normă extinde termenul de valabilitate al paşapoartelor electronice de la 5 la 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, iar plata taxelor pentru eliberarea paşaportului poate fi achitată şi prin mijloace online.

Paşaportul simplu electronic are acum valabilitatea:

  • 3 ani pentru minorii cu vârsta sub 12 ani;
  • 5 ani pentru persoanele cu vârsta între 12 ani şi 18 ani
  • 10 ani pentru persoanele cu vârsta peste 18 ani
  • Paşaportul simplu temporar are valabilitate 12 luni.

Valabilitatea paşapoartelor încetează de drept la data la care se constată de către autorităţile competente faptul cã sunt deteriorate ori distruse sau, după caz, existenţa în conţinutul acestora a unor ştersături ori modificări operate fără drept.

Paşapoartele simple, eliberate înainte de punerea în circulaţie a paşaportului simplu electronic, îşi păstrează valabilitatea până la data înscrisă în fila informatizată.