La data de 28.09 Ambasadorul României, Adriana Stănescu, a avut o întâlnire cu o delegație de deputați, membri ai grupului de lucru al CDU/CSU privind persoanele expulzate, repatriate și minoritățile germane, care urmează să efectueze o vizită în România în perioada 5-7 octombrie 2022.  În cadrul discuției solicitate de partea germană în pregătirea deplasării au fost abordate teme legate de relația bilaterală româno-germană, în contextul împlinirii a 30 de ani de la semnarea Tratatului privind cooperarea prietenească și parteneriatul în Europa, de perspectiva României asupra războiului din Ucraina, cât și aspecte legate de minoritatea germană din România.

Ambasadorul României a subliniat intensificarea dialogului politico-diplomatic de importanță strategică dintre Republica Federală Germania și România, dar și dorința de a crește investițiile germane în țara noastră, mai ales în domeniul energiilor regenerabile. De asemenea, a exprimat apreciere pentru expertiza și susținerea germană în implementarea învățământului dual.

În ceea ce privește problematica minorității germane, a reamintit că România este recunoscută ca model de susținere și apărare a drepturilor minorităților la nivel european, fapt relevat și în Protocolul celei de-a 25-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România. În context, a reiterat interesul și susținerea României pentru învățământul în limbă germană din țara noastră, accentuând importanța suplimentelor financiare acordate de statul german pentru profesorii care predau în limba germană.  

Pe de altă parte, Ambasadorul a trecut în revistă sprijinul divers de natură politică, economică, financiară, umanitară, diplomatică, sectorială, pe care România îl acordă Ucrainei, inclusiv prin facilitarea exporturilor de cereale. De asemenea, a fost abordată situația dificilă din Republica Moldova în contextul războiului din Ucraina, cu accent pe importanța sprijinului României și al UE pentru autoritățile de la Chișinău.

Un alt subiect discutat a vizat numeroasa diasporă română din Germania, care este bine integrată și aduce o contribuție importantă la economia germană. Ambasadorul României a apreciat că aceasta trebuie să devină mai vizibilă și mai bine cunoscută în relația cu autoritățile și societatea germană.

Sursa: Întâlnirea Ambasadorului României cu un grup de deputați, membri ai grupului de lucru al CDU/CSU privind persoanele expulzate, repatriate și minorităț…