La data de 9 iunie, Ambasada României la Berlin a prezentat spectacol de teatru „Legende“, pregătit și susținut de elevii Liceului Germana din Sebeș, alături de profesorii lor îndrumători.

Scenariul imaginat și construit de echipa de teatru a liceului respectiv a avut la bază un dialog imaginar lansat față de personaje istorice, care au devenit între timp legende: Vlad Țepeș, Elisabeta Bathory și Frederic cel Mare. Proiectul a fost derulat și în cadrul Parteneriatului dintre Landul Brandenburg și Regiunea de Dezvoltare Centru din România, fiind susținut financiar de Ministerul de Finanțe și Europa al Landului Brandenburg.

În cuvântul de deschidere, Ambasadorul Adriana Stănescu a salutat dezvoltarea continuă a Parteneriatului Brandenburg – Regiunea Centru România și a subliniat importanța investițiilor în proiecte educaționale comune, care să stimuleze construirea în rândul tinerilor a unei culturi a cooperării și a valorilor solidarității și coeziunii în interiorul spațiului european.

Klaus – Peter Krüger, reprezentantul landului Brandenburg pentru susținerea acestui parteneriat, și Delia Răulea, directorul Liceului German din Sebeș, au subliniat cooperarea de tradiție realizată pentru susținerea dialogului și a bunelor practici între școlile germane din Regiunea Centru România și cele din Brandenburg.

La eveniment a participat și Jobst-Hinrich Ubbelohde, secretar de stat în Ministerul Finanțe și Europa al Landului Brandenburg, care a apreciat potențialul și perspectivele de dezvoltare ale parteneriatului cu Regiunea Centru România.

Manifestarea culturală a fost organizată sub patronajul Ambasadei României la Berlin, în cadrul ciclului de evenimente dedicate celebrării a 30 de ani de la semnarea Tratatului între România și Republica Federală Germania privind cooperarea prietenească și parteneriatul în Europa.

Sursa: Piesa de teatru „Legende“, prezentată de Liceul German din Sebeș