Departamentul Afaceri și Muncă, prin Serviciul Public de Ocupare al Cataloniei, finanțează primăriile și consiliile județene cu 60 de milioane de euro pentru recrutarea persoanelor cu dificultăți mai mari de acces pe piața muncii. Acest buget se înscrie în programul Muncă și Formare pentru entitățile locale care include acțiuni de recrutare, formare și sprijin și planuri de facilitare a accesului pe piața muncii pentru 2.624 de persoane.

Beneficiarii acestor granturi sunt cei peste 52 de ani, beneficiari ai Venitului Garantat al Cetăţeanului, şomerii de lungă durată care nu beneficiază de nicio indemnizaţie de şomaj, femeile aflate în situaţie vulnerabilă şi persoanele trans.

SOC va finanța contractele de muncă ale beneficiarilor pe o perioadă de un an cu normă întreagă, precum și pregătirea și sprijinirea persoanelor angajate. Recrutarea se va face de către consiliile orășenești și consiliile regionale precum și organismele sale autonome sau entitățile cu competență în materie de politici active de ocupare, dezvoltare locală și promovare a ocupării forței de muncă. Termenul limită de depunere a cererilor se încheie pe 16 februarie.

Programul de Muncă și Formare pentru entitățile locale le permite șomerilor să dobândească experiență de muncă într-un mediu de lucru real, precum și să obțină calificările sau abilitățile necesare printr-un plan de lucru pe termen mediu care vizează îmbunătățirea angajabilității și accesul acestora pe piața muncii.

sursă: Empresa i Treball finanțează cu 60 de milioane de euro primăria și consiliile județene pentru a promova angajabilitatea persoanelor cu dificultăți mai mari de acces pe piața muncii