Încetarea contractului de muncă din iniţiativa lucrătorului se poate realiza cu un preaviz de minim 15 zile (sau mai mult în cazul în care este stipulat în convenţia colectivă din provincia respectivă).

În cazul încetării contractului de muncă din voinţa angajatorului, acesta are obligaţia să comunice în scris motivele care au determinat concedierea, cu excepţia situaţiei în care aceasta intervine în perioada de probă.
În cazul în care vă aflaţi în această situaţie este indicat să consultaţi un sindicat (dacă sunteţi afiliat) sau un avocat !

• Cauze neimputabile angajatului: motive economice şi tehnice care îl vizează pe angajator;
• Cauze imputabile angajatului: -absenţe şi lipsa punctualităţii, certuri la locul de muncă,

Cum se soluţionează litigiile între patroni şi angajaţi?

Litigiile ce pot surveni între patronii spanioli şi lucrătorii români se vor soluţiona în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare în Spania.
Puteţi înainta o reclamaţie către Inspecţia Muncii şi puteţi apela la un avocat, pentru consultanţă juridică sau reprezentare în instanţă.

SFATURI PRACTICE:
• Puteţi refuza semnarea lichidării (finiquito) sau scrisorii prin care este dispusă concedierea, dacă nu înţelegeţi motivele acesteia. În momentul în care semnaţi lichidarea recunoaşteţi că aţi primit de la angajator toate obligaţiile băneşti pe care acesta le are faţă de dumneavoastră;
• În cazul în care nu vă puteţi prezenta la lucru din motive întemeiate, nu trimiteţi în locul dumneavoastră altă persoană şi nu daţi documentele dumneavoastră altei persoane;
• În cazul în care sunteţi bolnav şi nu puteţi lucra, prezentaţi-vă la medic. Dacă acesta vă prescrie un concediu medical, anunţaţi cât mai repede angajatorul.
• Puteţi primi ajutor de şomaj dacă aţi lucrat minim 12 luni cu contract.

{loadposition publi-in-article}{jathumbnail off}