Secretariatul pentru Imigraţie, în colaborare cu Colegiul Jurnaliştilor din Catalunia şi Centrul UNESCO din Catalunia (UnescoCat), a organizat pe 10 şi 17 iunie cursul „Imigraţia şi mass-media.  Prelucrarea informaţiei şi a diversităţii culturale”, adresat în general colectivului de profesionişti din mass-media catalană, studenţilor care studiază Jurnalism sau Comunicare, dar şi tuturor celor care lucrează în domeniul imigraţiei.

Cursul a fost structurat în patru părţi: „Introducere în cadru conceptual: cultură şi relaţii sociale” şi „Gestiunea zvonurilor interculturale în mass-media”, prezentate de Lola López, coordonatoarea Centrului de Studii Africane din Barcelona; „Politicile publice de imigraţie din Catalunia”, la care a luat cuvîntul Oriol Amorós (foto), Secretarul pentru Imigraţie din cadrul Departamentului de Acţiune Socială şi Cetăţenească; „Gestiunea diversităţii şi practica periodismului intercultural”, expunere oferită de Rafael Crespo, antropolog cultural şi membru al Centrului pentru dialog intercultural din Catalunia – Intercultura.

Obiectivul acestui curs a fost în primul rînd sensibilizarea jurnaliştilor, care scriu despre diversele colectivele de imigranţi din Catalunia sau prezintă ştiri în care sunt implicate persoane de origine imigrantă, pornindu-se de la reflexionarea pe diverse teme de interes: stereotipuri, diversitate religioasă, minorităţi etnice, cultura şi relaţiile sociale care se stabilesc între grupurile de imigranţi şi restul populaţiei autohtone.

De asemenea, s-a discutat despre modul în care sunt percepute fenomenele de imigraţie şi diversitate culturală în mass-media, care în ultimul timp „se bucură” de o atenţie deosebită atît în presa scrisă, cît şi în programele informative sau reportajele pe care le oferă posturile locale de televiziune.

Pe parcursul celor două zile de curs, s-a accentuat importanţa şi impactul social pe care îl are modul în care sunt abordate subiectele din acest domeniu, încercîndu-se să se ofere propuneri utile pentru evitarea stereotipurilor şi a „zvonurilor” interculturale.