Începând de la data de 18.12.2008, cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cereri de paşapoarte simple la Secţia Consulară Madrid. Cererea va fi însoţită de următoarele documente, în original şi cu 3 fotocopii:

Pentru adulţi: certificat de naştere; certificat de căsătorie românesc (dacă e cazul); sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă e cazul); certificat de deces soţ (dacă e cazul); buletin/carte de identitate/adeverinţă provizorie de identitate valabile; paşaportul anterior sau declaraţia de furt de la poliţie, tradusă; 5 fotografii color tip paşaport.
Taxa consulară: 60 euro (în cazul paşaportului furat, se adaugă o taxă de 25 euro, reprezentând legalizarea semnăturii traducătorului). Termen de soluţionare: 3 luni.
Pentru copii (este obligatorie prezenţa ambilor părinţi/reprezentant legal): certificat de naştere minor; carte de identitate/buletin de identitate valabile părinţi; paşaportul părintelui în care a fost inclus minorul (dacă este cazul); paşaportul anterior al minorului (dacă e cazul); carte de identitate (pentru minorii peste 14 ani); 5 fotografii color tip paşaport.
Taxa consulară: 90 euro (în cazul paşaportului furat, se adaugă o taxă de 25 euro, reprezentând legalizarea semnăturii traducătorului). Termen de soluţionare: 3 luni.

Pentru mai multe informaţii: http://madrid.mae.ro