#Madrid –

Comunitatea Madrid va investi în total 2.416.569 de milioane de euro pentru reforma cuprinzătoare și modernizarea instalațiilor electrice de joasă tensiune ale stației de metrou Núñez de Balboa. Liniile 5 și 9 ale rețelei suburbane Madrid circulă în această stație din capitală.

Acest proiect, pe lângă renovarea și adaptarea echipamentelor și incintelor, include și renovarea tehnologică a sistemului de iluminat al stației, care va optimiza performanța de iluminat și eficiența energetică a sistemului.

Printre acțiunile specifice care se vor desfășura se numără renovarea tablourilor generale de joasă tensiune, panourilor secundare ale stației, precum și înlocuirea cablajului. Pe de altă parte, se va întreprinde o remodelare totală a iluminatului folosind corpuri de iluminat cu tehnologie LED aprobate de Metro.

Aceste acțiuni, care vor presupune înlăturarea tavanelor false care acoperă bolțile diferitelor coridoare și zone ale stației, nu presupun închiderea acestora întrucât sunt compatibile cu prestarea normală a serviciului.

Stația Núñez de Balboa a fost redeschisă pe 7 septembrie, odată cu finalizarea lucrărilor de îmbunătățire și îndepărtare a azbestului dintre stațiile Columbia și Príncipe de Vergara de pe linia 9 de metrou, care au început pe 5 august.

Sursa: Comunitatea Madrid – Comunitatea Madrid investește 2,4 milioane pentru modernizarea instalației electrice a stației de metrou Núñez de Balboa