Consiliul Guvernatorilor Comunității Madrid a autorizat astăzi Ministerul Familiei, Tineretului și Politicii Sociale să publice pe Portalul Transparenței consultarea publică a proiectului de decret de creare și regulamentul noului Oficiu de Atenție pentru Dizabilități din Comunitatea Madrid.

Guvernul regional inițiază astfel procesarea acestei viitoare unități administrative specializate care se va ocupa de promovarea egalității de șanse, nediscriminarea și accesibilitatea universală pentru a garanta protecția drepturilor acestui grup.

Acest Birou vă va oferi un punct la care vă puteți adresa pentru a solicita informații despre diferitele servicii, ajutoare și resurse de îngrijire specializată pe care Com Unitatea din Madrid vă pune la dispoziție. Și vor putea, de asemenea, să-și prezinte plângerile sau denunțurile în situațiile în care înțeleg că au fost încălcate drepturile lor de cetățean sau în care s-au simțit discriminați în orice aspect al vieții lor.

În regiune locuiesc mai mult de 380. persoane cu un grad de handicap recunoscut egal sau mai mare de 24%. Mai mult de jumătate dintre ei (24%) au o anumită dizabilitate fizică, în timp ce în 06, 4% dintre cazuri sunt psihologice (boli intelectuale și mintale) și 24, 5% senzorial (auditiv, vizual sau surdocecitate). Comunitatea Madrid a crescut cu 24, cu 5% bugetul pentru îngrijirea persoanelor cu dizabilități, mergând de la 55 milioane de euro ale anului precedent la 425 milioane la .

Sursa: Comunitatea Madrid – Comunitatea Madrid începe procesarea noului Oficiu de Atenție la Dizabilități