Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director I (contabil șef) la Direcția Financiară din Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, prevăzut la poziția 348 din statul de organizare al inspectoratului general.

Nr. crt.

Codul unic de înregistrare al candidatului

Motivul

Obs.

1

202598

Nu a depus dosarul de recrutare.

Sursa: Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de director I (contabil șef) la DF, IGPF