Comunitățile de romi, cea mai mare minoritate etnică din Uniunea Europeană, continuă să sufere discriminări și segregare persistente. Comisia Europeană cheamă statele membre, într-un raport dat publicității recent, să folosească fonduri europene pentru integrarea socială și economică a romilor. Raportul arată că asigurarea accesului la locuri de muncă și educație nesegregată, precum și la locuințe și servicii medicale reprezintă un element vital pentru integrarea socială a acestor comunități. Integrarea celor 10-12 milioane de romi, cifră estimată, care desemnează o populație la fel de mare ca cea a Belgiei sau a Greciei, reprezintă responsabilitatea comună a statelor membre și a instituțiilor UE. Un raport separat a evaluat progresele înregistrate în integrare pe parcursul ultimilor doi ani. Participanții la cea de-a doua reuniune europeană la nivel înalt privind romii, care urmează să se desfășoare la Córdoba în zilele de 8 și 9 aprilie vor trece în revistă aceste rapoarte.

 

Ca Uniune fundamentată pe valori puternice, trebuie să ne asigurăm că drepturile fundamentale ale romilor sunt respectate. Discriminarea împotriva acestei minorități etnice nu este acceptabilă”, a declarat vicepreședinta Comisiei, Viviane Reding, comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „Rezolvarea problemelor lor aduce beneficii societăților și economiilor noastre. Numai prin acțiuni susținute și coordonate putem schimba în profunzime situația romilor în întreaga Europă”.

László Andor, comisar UE pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune a subliniat: „Eforturile de integrare a romilor trebuie să cuprindă întregul ciclu de viață, începând de la primii ani de grădiniță, continuând cu educație integrată pentru copii, locuri de muncă pentru adulți și îngrijirea bătrânilor. Comunitățile rome reprezintă o parte integrantă a luptei noastre împotriva sărăciei și a lipsei de locuri de muncă”. El a adăugat: „Romii nu au nevoie de o piață separată a forței de muncă, nu au nevoie de școli care continuă segregarea copiilor romi și nu doresc ghetouri renovate pentru romi. Obiectivul nostru este acceptarea romilor în condiții de egalitate, integrarea lor în societate. Fondul Social European reprezintă un instrument puternic de susținere a acestei abordări tranșante”.

Cu toate că situația multor romi din Europa rămâne dificilă, s-au înregistrat progrese importante la nivel european și național. În ultimii doi ani, UE și statele membre s-au concentrat asupra întăririi eficienței legislației antidiscriminare și a finanțării UE în promovarea incluziunii romilor. Aceasta include lupta împotriva discriminării, segregării și violenței rasiste, precum și susținerea programelor de combatere a cercului vicios format de sărăcie, marginalizare socială, rezultatele slabe la învățământ și condițiile proaste de locuit și sănătate.