Monitorul Oficial de Stat (BOE) a publicat miercuri Decretul-lege regal privind măsuri urgente privind stimulentele pentru angajarea și îmbunătățirea protecției sociale a artiștilor.

Norma se referă la situația specială a artiștilor independenți cu venituri mici prin care se adaptează regimul raportului de muncă cu caracter special al persoanelor dedicate activităților artistice, precum și activitățile tehnice și auxiliare necesare desfășurării acestora.

Decretul-lege regal stabilește o contribuție redusă care va permite artiștilor independenți să-și concilieze activitatea de creație cu includerea lor în sistemul de asigurări sociale. Astfel, prevederea a cincea tranzitorie stabilește care va fi baza de contribuție prevăzută la primul alineat al articolului pentru anul 2023, precum și modificarea acesteia în anii următori prin Legea bugetului general de stat.

Specific, Lucrătorii independenți din lumea artistică care au un venit anual egal sau mai mic de 3.000 de euro vor avea o bază de contribuție lunară de 526,14 euro în 2023care reprezintă o taxă lunară de 161 de euro.

O altă noutate este compatibilitatea de a încasa pensia de pensie și de a lucra ca artist. Până acum, artiștii pensionați puteau primi venituri din redevențe.

Prin acest decret-lege regal, artiștii își vor putea concilia activitatea artistică în numele altora sau în cont propriu cu percepția cuantumului integral al pensiei de pensionare în sistemul de asigurări sociale, fără altă obligație decât aceea de a solicita înregistrarea şi contribuţia în regimul corespunzător.

Indemnizație specială de șomaj pentru lucrătorii angajați Pe de altă parte, textul include și a reducerea zilelor de cotizare pentru a putea accesa indemnizația obișnuită de șomaj pentru lucrătorii angajați de alțiitrecând de la 360 de zile cotate în ultimii șase ani la 180 de zile.

În plus, este creată o indemnizație specială de șomaj pentru lucrătorii din sectorul cultural și artistic, la care vor putea accesa și tehnicienii și asistenții din sector.

Durata ajutorului de șomaj va fi de 120 de zile, iar cuantumul acestuia va fi egal cu 80% din Iprem lunar în vigoare în orice moment, cu excepția cazului în care media zilnică a bazelor de cotizare corespunzătoare ultimelor 60 de zile de prestare efectivă a serviciilor în activitatea artistică este mai mare de 60 de euro, caz în care va fi egală cu 100% din Iprem.

Pe de altă parte, Executivul a creat un tip de contract specific pentru artiști și tehnicieni, care va permite existența unui raport de muncă temporară.


Sursa: Artiștii care desfășoară activități independente cu venituri mici vor avea o contribuție redusă în acest an