#Spania – Ministerul Sănătății a împărtășit cele mai recente estimări făcute cu privire la numărul de persoane care își cunosc diagnosticul HIV în Spania. Studiul, realizat în colaborare cu Institutul de Sănătate Carlos III, estimează că numărul persoanelor nediagnosticate cu HIV a fost redus cu aproape jumătate (-42,3%) în ultimii patru ani: de la 13% la 7,5%. Această evoluție plasează rata persoanelor diagnosticate cu HIV la 92,5% și plasează Spania pe calea atingerii obiectivului de 95% stabilit pentru Agenda 2030 a Națiunilor Unite (ONU).

Conform celor mai recente date publicate de Institutul de Sănătate Carlos III în coordonare cu Ministerul Sănătății, 92,5% dintre persoanele care trăiesc cu HIV în Spania și-ar cunoaște diagnosticul de infecție, 96,6% primesc tratament antiretroviral și 90,4% au suprimat încărcătura virală.

Scăderea fracției nediagnosticate este datele care prezintă cea mai mare evoluție în acest raport. În prezent, această rată este estimată la 7,5% în perioada 2021-2022, comparativ cu 13% estimată în perioada 2017-2019.

ONU pentru SIDA (UNAIDS) a stabilit ca obiectiv de a pune capăt infecției cu HIV ca problemă de sănătate publică ca, în anul 2020, să fie diagnosticate 90% dintre persoanele infectate cu HIV, dintre care 90% erau în tratament antiretroviral și dintre acestea, 90% aveau încărcătură virală suprimată. Acest obiectiv, denumit 90-90-90, este extins la 95-95-95 pentru a fi atins în anul 2030, ca parte a obiectivului 3 al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).

Spania este aliniată la aceste obiective globale și face estimări periodice ale progresului în acești trei indicatori.

Importanța diagnosticului precoceInfecția cu HIV nu are simptome până la etapele sale finale, așa că o persoană poate să fi contractat infecția și să nu o cunoască. Diagnosticul precoce al infecției cu HIV este de o importanță vitală pentru ca o persoană să poată primi tratament antiretroviral precoce, îmbunătățindu-și astfel calitatea vieții și contribuind la tăierea lanțului de transmitere. Efectuarea unui test HIV este cel mai bun mod de a reduce fracția nediagnosticată.

Mai multe informatii Raportul Centrului Național de Epidemiologie al Institutului de Sănătate Carlos III (PDF) Infografic cu continuum de îngrijire HIV pentru perioada 2021-2022 (PDF) Etichete: ONU Sursa: Guvernul Spaniei – Spania aproape înjumătăţeşte rata infecţiilor cu HIV nediagnosticate