În Valencia au fost puse bazele unei instituții care are ca scop dezvoltarea cercetării în domeniul imigrației în această comunitate. Observatorul Imigrării reunește experți locali din diferite domenii: Antonio Ariño (sociolog), Edelia Villarroya (psiholog, directoarea Masterului Universitar Internațional privind Migrațiile), Rosario Tur (științe politice), Alfonso Ortega (drept internațional), Guillermo Vansteenberghe (istoric).

 

Acest Observator se va ocupa de studierea situației legale a imigranților în această regiune, a evoluției lor demografice, pe piața muncii, vieții culturale a comunităţilor inmigranților şi a perspectivei sanitare și educative. În Comunitatea Valenciană care are puțin peste 5 milioane de locuitori trăiesc circa 890.000 de imigranți.