TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director I (contabil șef) la Direcția Financiară din Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, prevăzut la poziția 348 din statul de organizare al inspectoratului general

Nr. crt.

Codul unic de identificare a candidatului

Nota finală

Observaţii

1.       

202597

7,61

Sursa: Rezultatele obţinute la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de director I (contabil șef) la Direcția Financiară din cadrul IGPF